The original
since 1904

A RHEINBRAUN az adatvédelemről

Köszönjük a vállalatunk iránt tanúsított érdeklődését. Magánszférája fontos számunkra, és azt szeretnénk, ha honlapunkon tett látogatása során mindig biztonságban és kellemesen érezné magát. Ezért olyan műszaki és szervezési intézkedéseket hoztunk, melyek biztosítják a vonatkozó jogszabályok betartását. A következőkben megtudhatja, adott esetben mely információkat gyűjtjük, és azokat hogyan kezeljük.

 

Az ezen a honlapon rendelkezésre bocsátott tartalmakért és ajánlatokért a RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH [Rheinbraun Tüzelőanyag Kft.] a felelős.

 

Rheinbraun Brennstoff GmbH

Stüttgenweg 2

D-50935 Köln

Tel. +49 (0)221/480-25172

 

Személyes adatok

 

Egyedül Ön dönti el, hogy például egy regisztráció, kapcsolatfelvétel vagy hasonlók során felfedi-e előttünk ezeket az adatokat, vagy nem. Személyes adatait rendszerint arra használjuk, hogy válaszoljunk megkeresésére, teljesítsük megbízását, vagy hozzáférést adjunk speciális információkhoz vagy ajánlatokhoz.

 

Regisztrációja, kapcsolatfelvétele vagy hasonló során önként rendelkezésünkre bocsáthatja személyes adatait. Ezzel összefüggésben szükség lehet adatainak vállalatcsoportunk egy másik tagja számára történő továbbítására. Adatait nem továbbítjuk olyan harmadik fél részére, amely nem tagja vállalatcsoportunknak, kivéve, ha ez az Ön megkeresésének vagy az Ön által kért szolgáltatásnak / terméknek kifejezetten része. Erről a megfelelő helyen tájékoztatjuk. Ha szeretné, ezen túlmenően platformunkban integrált applikációkon keresztül is rendelkezésünkre bocsáthatja személyes adatait (pl. kapcsolatfelvételi űrlapok vagy a felhasználói fiókok létrehozásához szükséges szolgáltatások). Ezen applikációk használatára a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő feltételek vonatkozhatnak. Erre ilyen esetben kiegészítő adatvédelmi rendelkezésekkel kifejezetten felhívjuk a figyelmét. Olyan személyes adatok kezelését illetően, melyekre olyan szerződés teljesítéséhez van szükség, melynek Ön szerződő fele, a jogalap a GDPR 1. cikk 1. bek. b pontja. Amennyiben a személyes adatok kezelésének folyamataihoz beszerezzük az érintettek hozzájárulását, a jogalap az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk 1. bek. a pontja.

 

Általános információ

Amikor megjeleníti honlapunkat vagy fájlt tölt be, erről a folyamatról adatok tárolódnak internetszerverünkön egy naplófájlban. Ezek nem személyes adatok. Tehát nem tudjuk követni, hogy melyik felhasználó mely adatokat jelenítette meg. Ez azt jelenti, hogy amikor egy felhasználó hozzáfér honlapunkhoz, az Ön böngészője által részünkre továbbított adatok automatikus gyűjtésére és tárolására kerül sor.

 

Ezek a következők:

· annak a honlapnak a doménneve, melyről Ön érkezett;

· honlapunk azon oldalai, melyekre ellátogatott;

· a betöltött fájlok nevei;

· a betöltés dátuma és időpontja;

· az Ön internetszolgáltatójának a neve;

· adott esetben az Ön számítógépének operációs rendszere és böngészőverziója;

· a hozzáférő számítógép hosztneve (IP-cím);

· nyelvi beállítások.

 

Ezeknek az adatoknak a gyűjtése mentési és statisztikai céllal történik, továbbá honlapunk optimalizálása érdekében. Ezek az adtaok nem kerülnek hozzárendelésre meghatározott személyekhez, és nem összesítjük őket más adatforrásokkal. Az adatokat 6 hónapig tároljuk, majd töröljük. Adatait nem továbbítjuk harmadik személyeknek. Csupán állami hatóságok utasítása alapján fordulhat elő, hogy egyedi esetben kötelesek vagyunk személyes adatot kiadni, amennyiben arra veszély elhárítása, bűnüldözés vagy egyéb törvényileg szabályozott okból szükség van.

 

 

IP-címek

 

Hogy lehetővé tegyük az Ön számára honlapunk névtelen használatát, tudatosan mellőzzük az IP-címek naplózását. IP-címét webszerver-naplófájlunkban történő tárolás előtt az adatvédelemmel összhangban lévő eljárásban álnevesítjük. Az álnevesített IP-címeket például támadások felismeréséhez és elhárításához vagy webstatisztikák készítéséhez használjuk.

 

Webelemzés és weboptimalizálás sütikkel és követőpixelekkkel

 

Internetes oldalainkon sütiket és követőtechnológiákat alkalmazunk. Ezek honlapunk optimalizálását, a szolgáltatások fejlesztését és marketingcéljainkat szolgálják. Az alábbiakban ismertetjük ezeket a technológiákat és működésüket.

 

Amikor ellátogat valamelyik internetes oldalunkra, süti formájában információt helyezünk el a számítógépén, melyet következő látogatásakor automatikusan felismerünk. A sütik szövegfájlok, melyek az internetböngészőben illetve az internetböngésző által a felhasználó számítógépes rendszerén kerülnek tárolásra. Amennyiben a felhasználó megjelenít egy honlapot, előfordulhat, hogy süti tárolására kerül sor operációs rendszerében. Ez a süti jellegzetes karaktersort tartalmaz, mely a honlap újabb megjelenítésekor lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását.

 

A sütik alkalmazása abban segít bennünket, hogy felkínáljuk Önnek honlapunk korlátozások nélküli látogatását. Sütik segítségével a lehető legkényelmesebbé tesszük honlapunkon tett látogatását. A sütik például lehetővé teszik számunkra, hogy az Ön érdeklődéséhez igazítsunk egy adott internetes oldalt vagy elmentsük felhasználónevét, hogy azt ne kelljen minden látogatásakor ismételten megadnia.

 

Emellett követőpixeleket alkalmazunk honlapunkon. A követőpixelek a honlapokon található apró grafikák, melyek naplófájlbejegyzést és naplófájlelemzést tesznek lehetővé. A követőpixelek a honlap látogatásakor információt írnak a felhasználó böngészőjében lévő sütifájlba. A pixelek alkalmazása lehetővé teszi, hogy célzott információt és tartalmat jelenítsünk meg az Ön számára.

 

A RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH az alábbi kategóriákba tartozó sütiket és pixeleket alkalmaz:

 

Analitikus sütik

 

Honlapunkon olyan sütiket alkalmazunk, melyek a felhasználók böngészési magatartásának elemzését teszik lehetővé. Az analitikus sütik lehetővé teszik számunkra a honlap elemzését, hogy mérni és javítani tudjuk oldalaink teljesítményét. Ezzel kapcsolatban sütiket használunk az úgynevezett hatókörméréshez. Ezen sütik segítségével statisztikai profilokat hozunk létre, melyek nem személyekhez, csupán csoportokhoz követhetők vissza. Ezeket a látogatói és a kattintási magatartás, valamint a honlaplátogatók demográfiai jellemzőinek elemzésére használjuk.

 

Google-Analytics

 

A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

 

Honlapunkon alkalmazzuk a Google LLC vállalkozás, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (a továbbiakban: Google Analytics) webkövető szolgáltatását használjuk. A Google Analytics a webkövetés keretében sütiket használ, melyek tárolásra kerülnek az Ön számítógépén, és melyek honlapunk használatának és az Ön böngészési magatartásának elemzését teszik lehetővé (úgynevezett követés). Ezt az elemzést a Google Analytics követőszolgáltatás alapján végezzük annak érdekében, hogy internetes megjelenésünket folyamatosan optimalizáljuk és jobban elérhetővé tegyük. Honlapunk használatának keretében ennek során olyan adatok kerülnek továbbításra a Google LLC vállalkozás szervereire, mint különösen az Ön IP-címe és felhasználói aktivitásai, és azokat az Európai Unión kívül, például az USA-ban kezelik és tárolják.

Az Európai Bizottság megállapította, hogy az USA-ban megfelelő szintű lehet az adatvédelem, ha az adatokat kezelő vállalkozás alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzs egyezménynek és az adatoknak az USA-ba történő exportálása ezen az úton megengedett módon történt. Azáltal, hogy a jelen honlap követőkódjainak IP-anonimizálása a Google Analyticsen belül aktiválásra került, a Google Analytics a továbbítás előtt anonimizálja az Ön IP-címét. Ez a honlap a Google Analytics gat._anonymizeIp() operátorral bővített követőkódját használja, hogy így az IP-címeket csak anonimizáltan lehessen rögzíteni (ún. IP-maszkolás).

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja

 

A GDPR 6. cikk 1. bek. a pontja (hozzájárulás), vagy a Google-nál történő regisztráció (Google fiók létrehozása és az ott alkalmazott adatvédelmi tájékoztató elfogadása), vagy, amennyiben nem regisztrált a Google-nél, kifejezett elfogadással honlapunk megnyitásakor.

 

Az adatkezelés célja

 

Megbízásunk alapján a Google arra használja ezeket az információkat, hogy e honlapon tett látogatását kiértékelje, jelentéseket készítsen a honlapaktivitásokról és további szolgáltatásokat nyújtson részünkre a honlap- és az internethasználattal kapcsolatban. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összesítésre a Google LLC más adataival.

 

A tárolás időtartama

 

A Google a webkövetés rendelkezésre bocsátásához szükséges adatokat addig tárolja, amíg az a megrendelt webszolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Az adatgyűjtés és -tárolás anonimizáltan történik. Amennyiben még fennállna egy adott személyre való utalás, az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek, amennyiben nem képezik jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség tárgyát. A megőrzési kötelezettség lejárta után minden esetben sor kerül a törlésre.

 

Tiltakozási és törlési lehetőségek

 

Önnek lehetősége van megakadályozni személyes adatainak (különösen IP-címének) a Google részére való továbbítását, valamint ezen adatokan a Google általi kezelését, ha böngészőjében letiltja a parancskódok futtatását, böngészőjében parancsblokkolót installál (amilyet pl. a www.noscript.net vagy a www.ghostery.com címen talál) vagy bekapcsolja böngészője „Követés letiltása” beállítását. Ezen túlmenően megakadályozhatja a Google-süti által előállított és a honlap Ön általi használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címét) gyűjtését, továbbítását a Google részére, valamint a Google által történő feldolgozását, ha letölti és installálja a következő linken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) található böngészőbe beépülő modult. A Google Analytics biztonsági és adatvédelmi alapelvei a policies.google.com/privacy címen található.

Az Ön fent megnevezett adatainak ez a kezelése a RHEINBRAUN jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és azt az érdekeknek a RHEINBRAUN javára történő mérlegelése teszi indokolttá. A RHEINBRAUNnak szintén jogos érdeke fűződik az Ön előzőekben megnevezett adatainak megfelelő kezeléséhez, amely saját rendeltetésszerű honlapok működtetése révén lényeges információknak saját projektek és vállalkozási tevékenységek érdekében való közlésében áll. Az Ön védelmet érdemlő érdeke, miszerint ne kerüljön sor az előzőekben említett adatainak ilyen célra történő felhasználására, nem előbbre való, mint a RHEINBRAUN ezen jogos érdeke, mivel a RHEINBRAUN ezeket az adatokat a leírt kezelési célnak megfelelően használja fel, és Önnek lehetősége van a sütik tárolásának megakadályozására.

 

Közösségi médiumok sütijei

 

A közösségi médiumok sütijei lehetőséget biztosítanak Önnek arra, hogy szükség szerint közvetlenül belépjen közösségimédium-fiókjába. Lehetővé teszik honlapok megosztását és kommentek posztolását a közösségi hálózatokban.

 

Úgynevezett közösségimédia-célzáshoz (targeting) is használunk sütiket. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy az úgynevezett hash-érték felhasználásával adatokat cseréljünk ki közösségimédium-vállalkozásokkal (mint a Google vagy a Facebook), hogy személyre szabott tartalmakat jelenítsünk meg az Ön számára címfeliratban vagy hirdetésben. Az Ön személyére következtetni sem mi, sem szolgáltatóink nem tudnak. A használat alapú célzás három lépésben történik: az adatgyűjtéssel az úgynevezett követőpixeleken keresztül, a naplófájlok információinak tárolásával és kezelésével, valamint ezen információk a tulajdonképpeni felhasználásával a retargeting vagy a lookalike targeting általi ismételt megszólításkor.

 

A közösségimédia-pixelek és -sütik csak akkor aktiválódnak és továbbítanak adatot, ha Ön előzőleg hozzájárulását adta ahhoz, hogy a süti-szabályoknak a sütitörvény-feliraton keresztül megadta hozzájárulását. Honlapunk megjelenítésekor az úgynevezett sütifeliratban tájékoztatjuk a közösségimédia-sütik alkalmazásáról és beszerezzük hozzájárulását az ezzel összefüggésben használt személyes adatok kezeléséhez. Ennek során az adatvédelmi tájékoztatóra is felhívjuk a figyelmét. A személyes adatok közösségimédia-sütik és -pixelek révén történő kezelésének jogalapja az Ön vonatkozó hozzájárulása.

 

Ön bármikor jogosult hozzájárulásának a jövőre vonatkozó visszavonására anélkül, hogy az érintené a hozzájárulás alapján a visszavonásig történt kezelés jogszerűségét. Visszavonását legegyszerűbben úgy érvényesítheti, hogy itt elérhető süti- és pixellistánkon keresztül kiválasztja a megfelelő letiltó sütit / pixelt.

 

A tárolás időtartama

 

A sütikkel és pixelekkel részünkre továbbított információt az alábbiakban szereplő, a gyűjtéstől számított időtartamokra tároljuk, majd automatikusan töröljük.

 

Sütifajta Tárolás időtartama

Analitikus sütik 24 hónap

Közösségimédia-sütik 3 hónap

 

 

Gyerekek

Gyerekek szüleik vagy felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása nélkül ne továbbítsanak személyes adatokat a RHEINBRAUN honlapjainak. A RHEINBRAUN azt ajánlja minden szülőnek és felügyeletet gyakorló személynek, hogy tanítsák meg gyerekeiknek, hogy az interneten hogyan kell biztonságosan kezelni a személyes adatokat. A RHEINBRAUN semmiképpen nem fogja gyerekek személyes adatait gyűjteni úgy, hogy arról tudomása van, sem ilyeneket bármilyen célra felhasználni vagy harmadik személy előtt jogosulatlanul felfedni.

 

Biztonság

 

A RHEINBRAUN intézkedéseket foganatosít az Ön személyes adatai biztonságának biztosítása érdekében. Az Ön adatait lelkiismeretesen védjük elvesztéstől, megsemmisüléstől, meghamisítástól, manipulációtól, valamint jogosulatlan hozzáféréstől és jogosulatlan felfedéstől.

 

Más honlapokra mutató linkek

 

A RHEINBRAUN honlapjai más honlapokra mutató linkeket tartalmaznak. Honlapjaink rendelkezésre bocsátójaként kizárólag mi felelünk saját internetes megjelenésünk tartalmáért. Ezen saját tartalmunktól megkülönböztetendő a más rendelkezésre bocsátók által közzétett tartalom, melyért nem tudunk felelősséget vállalni, és melyet nem teszünk a magunkévá. Nincs ráhatásunk arra, hogy a miénkkel összekapcsolt honlapok üzemeltetői betartják-e a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tehát nem érvényes más rendelkezésre bocsátók honlapjaira, akkor sem, ha azok a honlapunkon elhelyezett linken keresztül jelenítődnek meg. Ezért kérjük, hogy vegye figyelembe az egyéb rendelkezésre bocsátók adatvédelmi rendelkezéseit. Az idegen honlapok tartalmáért így nem vállalunk felelősséget. Amennyiben ezzel kapcsolatos szabályszegést észlelne, megköszönjük, ha erre felhívja a figyelmünket. Ellenőrzést követően erre adott esetben el fogjuk távolítani az adott linket.

 

Vállalati megjelenések a közösségi médiumokban (rajongói oldalak a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on)

 

Azáltal, hogy vállalkozásunk a közösségi médiumokon is megjelenik, aktív kommunikációra törekszünk Önnel, és lehetőséget kívánunk biztosítani Önnek arra, hogy így tájékozódjon termékeinkről és szolgáltatásainkról.

 

Ezzel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy e vállalati megjelenések keretében nem zárható ki személyes adatoknak az Európai Unió tagállamain kívül történő feldolgozása. Ez adott esetben jogok nehezebb érvényesíthetőségének kockázatával járhat, ami kockázatot jelent az egyéni felhasználó számára.

 

Az adott vállalati megjelenések látogatásakor rendszerint sütik kerülnek tárolásra az Ön számítógépén. Ezek a felhasználó magatartásáról és érdeklődéséről szóló információt tartalmaznak. Az ezekből nyert adatokat rendszerint piackutatási és hirdetési célokra használják, úgy, hogy például a felhasználói magatartás alapján hirdetések jelennek meg, melyek feltehetően megfelelnek a felhasználó, azaz az Ön érdeklődésének.

 

A Facebook-oldalak úgynevezett „Insight”-jai (betekintések) révén különböző kategóriájú statisztikai adatokat tudunk lehívni Facebook-oldalunkon keresztül. Ezeket a statisztikákat a Facebook készíti és bocsátja rendelkezésre. Előállításukra és megjelenítésükre üzemeltetőként nincs ráhatásunk. Ezt a funkciót nem tudjuk kikapcsolni, és nem tudjuk megakadályozni ezeknek az adatoknak az előállítását vagy kezelését. Választható időtartamra és olyan kategóriákra vonatkozóan, mint amilyen a rajongóké, az előfizetőké, az elért személyeké és az interakciót folytató személyeké, Facebook-oldalunkon az alábbi adatokat bocsátja rendelkezésünkre a Facebook:

Az oldalmegjelenítések száma összesen, „Tetszik”-adatok, oldalaktivitások, bejegyzési interakciók, hatókör, videómegtekintések, bejegyzések hatóköre, kommentek, megosztott tartalmak, válaszok, férfiak és nők aránya, származás vidék és város tekintetében, nyelv, megjelenítések és kattintások a shopban, az útvonaltervezőre való kattintások, telefonszámokra való kattintások. Szintén ezúton bocsátanak rendelkezésre adatokat a Facebook-oldalunkkal összekapcsolt Facebook-csoportokról. A Facebook folyamatos fejlődésének következtében változik az adatok rendelkezésre állása és feldolgozása, ezért az ezzel kapcsolatos részleteket illetően utalunk a Facebook adatvédelmi nyilatkozatára (https://hu-hu.facebook.com/policy.php). Arra használjuk ezeket az összesített adatokat, hogy a felhasználók számára vonzóbbá tegyük a Facebook-oldalunkon lévő bejegyzéseket és aktivitásokat. E célból a Facebookkal az úgynevezett oldalbetekintés-bővítményben állapodtunk meg az adatkezelő tekintetében (a továbbiakban: „Oldalbetekintés-bővítmény”).

 

Személyes adatait az Önnel való kommunikációhoz fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük. Továbbá lehetséges, hogy az adott közösségi médium szolgáltatója a hozzájárulását kéri adatainak kezeléséhez.

 

Nincs ráhatásunk az adott médium szolgáltatója által gyűjtött adatokra és adatkezelési folyamataira, és nem ismerjük az adatgyűjtés, az adatkezelés céljainak és a tárolási határidők teljes körét. Nem rendelkezünk információval az adatoknak az adott szolgáltató általi törléséről. Ennek megfelelően felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintetti jogok érvényesítését a szolgáltatóval szemben kell megtenni, mivel csak neki van közvetlen hozzáférése a gyűjtött adatokhoz, és csak ő tud megfelelő intézkedéseket hozni és tájékoztatást adni. A nekünk szóló megkereséseket ezért kénytelenek vagyunk a szolgáltatónak továbbítani.

 

Amennyiben további kérdései vannak az adatkezelési folyamatokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon közvetlenül a szolgáltatóhoz:

· Facebook

· Instagram

· You Tube

 

Hírlevelek küldése

 

Honlapunkon és a közösségi médiumokban lévő megjelenéseinkbe beágyazott kereteken keresztül azt a lehetőséget kínáljuk fel Önnek, hogy megrendelje hírlevelünket. Ha beleegyezett abba, hogy elküldjük a mindenkori hírlevelet, az E-mail címét és adott esetben a nevét is használjuk a RHEINBRAUNról szóló (amennyiben lehetséges, egyéni) információ megküldéshez. Ezeket az adatokat a hírlevél megküldése céljából tároljuk.

 

A hírlevél tartalmát a RHEINBRAUNról szóló információ képezi. Ezek jelenleg különösen az alábbiak:

- Jelenleg nincsenek.

A fent említett adatkezelés jogalapja az Ön beleegyezése a GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja szerint.

 

Annak biztosítása érdekében, hogy az E-mail cím megadásakor nem történt hiba, az úgynevezett kettős bejelentkezési eljárást alkalmazzuk: miután beírta az E-mail címét a bejelentkezésre való mezőbe, visszaigazoló linket küldünk Önnek. E-mail címét csak azután vesszük fel a címlistánkba, hogy rákattintott erre a visszaigazoló linkre.

 

Az adott hírlevél megküldéséhez való hozzájárulását jövőbeni hatással bármikor visszavonhatja, például úgy, hogy honlapunkon leiratkozik a hírlevél címlistájáról. A leiratkozási oldal linkjét minden hírlevél végén megtalálja. Személyes adatai kezelésének jogszerűségét a visszavonás időpontjáig nem érinti a visszavonás. Személyes adatait leiratkozásának kézhezvételétől számított 6 hónap elteltével töröljük.

 

Amennyiben a hírlevél kiküldéséhez külső adatfeldolgozókat vonunk be, azokat a GDPR 28. cikke szerint szerződés kötelezi.

 

Kérdések és észrevételek

 

Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kérjen tőlünk az Önről tárolt személyes adatokról, valamint kifogásolja adatainak kezelését vagy felhasználását. Ezen túlmenően velünk szemben érvényesítheti személyes adatainak zárolásához, törléséhez és helyesbítéséhez való jogát. Keressen meg bennünket a datenschutz@rwe.com címen, amennyiben kérdései vagy észrevételei vannak az „adatvédelem” témájában.

 

Ön jogosult bármikor tiltakozni adatainak kezelése ellen, mely érdekek mérlegelése alapján vagy közérdekből történik, ha arra olyan okok állnak fenn, melyek az Ön különleges helyzetéből adódnak. Ez érvényes az ezen rendelkezésre támaszkodó profilalkotásra is.

 

Amennyiben tiltakozik, nem folytatjuk személyes adatainak kezelését, kivéve, ha kényszerítő jogos okokat tudunk igazolni a kezelésre, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy a kezelés jogos igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

 

Ezen túlmenően jogosult panasszal élni a felügyeleti hatóság felé. Adatvédelmi kérdésekben Észak-Rajna-Vesztfália adatvédelmi és információszabadsági megbízottjának illetékes felügyeleti hatóságához fordulhat (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, D-40102 Düsseldorf).

 

Az internet fejlődése hatással van adatvédelmi stratégiánkra is. A változásokat ezen az oldalon a jövőben időben közzé fogjuk tenni.

RHEINBRAUN Brennstoff GmbH 2018, Köln