Krbové
brikety
udělají
práciza Vás.

Přiznáváme - zcela bez krbového dříví to nejde, jelikož krbové brikety potřebují vysokou počáteční teplotu, aby se zapálily a produkovaly dlouhotrvající příjemné teplo.

 

Ukážeme Vám, jak stáložárná kamna nejlépe použít.Návod pro zapálení


Nastavte regulátor vzduchu do polohy pro zapálení a poté zapalte oheň pomocí palivového dříví tak, jak jste zvyklí. Stačí pár malých kousků palivového dříví.

Počkejte, dokud se oheň nerozhoří a nevytvoří se žárové lože. Teprve potom přiložte dvě až tři krbové brikety, aby mohly rozvinout svůj plný výkon.

Jakmile se krbové brikety rozhoří, otočte přívod vzduchu na požadovaný stupeň výkonu a užívejte si klidný plamen. Krbové brikety musíte opět přiložit teprve tehdy, pokud už zůstane pouze žárové lože. Máte dostatek času...

Dbejte prosím na to, aby byla Vaše krbová kamna určena pro provoz s hnědouhelnými briketami. Údaje naleznete na návodu k obsluze přístroje. Pokud nemáte návod k dispozici, poradí Vám kominík.

Srovnání


Pevná paliva jako je dřevo a hnědouhelné brikety se od sebe liší chováním a působením díky svým částicím. Rozhodující především je, zda si přejete rychlé horko nebo dlouho trvající teplo.

VLASTNOSTIDřevoKrbové Brikety
ZAPÁLENÍ
 • Suché dřevo se snadno zapaluje
 • Na začátku nevkládejte velká polena.
 • Vlhké dřevo se nezapálí nebo pouze obtížně a zatěžuje životní prostředí
 • Potřebují spodní vzduch a nejlépe se zapalují na žárovém loži
 • Krbové brikety položte na žár vedle sebe ve vzdálenosti jednoho prstu
VYHOŘENÍ
 • Rychle
 • Pomalu a rovnoměrně
 • Dobře regulovatelné
CHOVÁNÍ PŘI
DOHOŘÍVÁNÍ
 • Krátké hoření s živým plamenem
 • Příjemně klidný plamen
 • Dlouhá doba hoření
VYTVOŘENÍ ŽÁRU
 • Jen s velkými poleny.
 • Dlouho trvající
 • Vytvoření stabilního žárového lože
VZESTUP TEPLA
 • Vysoký počáteční žár
 • Rychlé vyhoření
 • Rovnoměrné teplo díky značnému žhavému podloží
OBLAST OPTIMÁLNÍHO POUŽITÍ
 • Krátké využití topeniště na málo hodin
 • Pro dlouhé večery u krbu a jako doplnění k centrálnímu vytápění.

Máte nějaké dotazy?
Zde nás můžete kontaktovat.