The original
since 1904

 

RHEINBRAUN o ochraně osobních údajů

 

Děkujeme Vám za Váš zájem o naši společnost. Vaše soukromí je pro nás velmi důležité a při návštěvě našich webových stránek byste se měli vždy cítit bezpečně a pohodlně. Pro tento účel jsme přijali technická a organizační opatření k zajištění dodržování příslušných zákonů. Níže se dozvíte, jaké informace případně sbíráme a jak s nimi nakládáme.

 

Odpovědná za obsah a nabídky uvedené na této internetové stránce je společnost RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH (RHEINBRAUN).

 

Rheinbraun Brennstoff GmbH

Stüttgenweg 2

D-50935 Köln

Tel. +49 (0)221/480-25172

 

Osobní údaje

 

Vy sami rozhodujete o tom, zda nám tyto informace poskytnete, například v souvislosti s registrací, žádostí o kontakt a podobně nebo neposkytnete. Vaše osobní údaje obecně používáme na to, abychom odpověděli na Vaši žádost, zpracovali Vaši objednávku nebo Vám poskytli přístup ke specifickým informacím nebo nabídkám.

 

V rámci registrace, žádosti o kontakt a podobně, nám můžete dobrovolně poskytnout své osobní údaje. V této souvislosti se může stát, že bude nutné, abychom Vaše údaje přeposlali některé ze společností našeho koncernu. Vaše údaje se nebudou přeposílat externím třetím stranám, ledaže byste to ve své žádosti explicitně uvedli nebo to Vámi požadovaná služba / produkt explicitně vyžadovala. Na příslušném místě Vám to pak bude oznámeno. Pokud si to přejete, můžete nám navíc poskytnout osobní údaje o aplikacích, které jsou integrovány do naší platformy (např. kontaktní formuláře nebo služby, které vyžadují vytvoření uživatelských účtů).  Na používání těchto aplikací se mohou vztahovat podmínky odlišné od tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Na to Vás potom v rámci dodatečných ustanovení o ochraně osobních údajů i výslovně upozorníme. Při zpracování osobních údajů potřebných pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, je právním základem článek 6 odst. 1 písm. b GDPR. Pokud získáme souhlas dotčené osoby ke zpracování osobních údajů, je právním základem článek 6 odst. 1 písm. a Všeobecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR.)

 

Všeobecné informace

 

Při přístupu na naše webové stránky nebo při získávání souboru se údaje o tomto procesu ukládají do protokolového souboru na našem webovém serveru. Tyto údaje nejsou osobní. Neumíme tedy zjistit, jaké údaje načetl jaký uživatel. To znamená, že při přístupu uživatele na naši internetovou stránku se automaticky získávají a ukládají údaje, které nám posílá prohlížeč, který používáte.

 

Tyto údaje jsou:

 

• název domény webové stránky, ze které jste přišli

• stránky, které jste navštívili v naší nabídce

• jména načtených souborů

• datum a čas načítání

• název Vašeho poskytovatele internetových služeb

• jakož i příp. operační systém a verze prohlížeče Vašeho počítače

• název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa)

• jazykové nastavení

 

Sběr těchto údajů je určený pro zálohování nebo statistické účely a pro optimalizaci naší internetové stránky. Tyto údaje nejsou přiřazeny konkrétním osobám a nejsou sloučeny s jinými zdroji dat. Údaje se ukládají po dobu 6 měsíců a následně jsou vymazány. Vaše údaje se nepředávají třetím stranám. Výlučně v případě, pokud to nařídí příslušné státní orgány, můžeme být v jednotlivých případech povinni, zveřejnit osobní údaje, pokud je to nutné z důvodu odvrácení nebezpečí, trestního stíhání nebo jiných zákonných důvodů.

 

 

IP adresy

 

Abyste mohli naše internetové stránky využívat anonymně, vědomě jsme upustili od možnosti zaznamenávání IP adres. Vaše IP adresa bude pseudonymizovaná v procesu, který je v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů před tím, než bude uložena v našem protokolovém souboru webového serveru. Pseudonymizované IP adresy používáme např. na rozpoznání útoků a jejich zabránění nebo sestavování webových statistik.

 

Webová analýza a webová optimalizace prostřednictvím cookies a sledovacích pixelů

 

Na našich webových stránkách používáme cookies a sledovací technologie. Slouží k optimalizaci našich webových stránek, další rozvoj služeb a marketingové účely. V následujícím textu Vám vysvětlíme technologie a jejich funkce.

 

Když navštívíte některou z našich webových stránek, uložíme informace ve formě souboru cookie ve Vašem počítači, který automaticky rozpoznáme při příští návštěvě. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají do internetového prohlížeče nebo je internetový prohlížeč uloží do počítače uživatele. Když uživatel navštíví webovou stránku, lze soubor cookie  uložit do operačního systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje, aby byl prohlížeč jedinečně identifikován při znovuotevření webové stránky.

 

Díky cookies Vám dokážeme nabídnout neomezené využívání naší webové stránky. Cookies Vám umožní pohodlné prohlížení naší webové stránky. Soubory cookies nám umožňují například přizpůsobit webovou stránku dle Vašich zájmů nebo uložit Vaše uživatelské jméno, abyste jej nemuseli zadávat při každé návštěvě stránky.

 

Kromě toho na naší internetové stránce používáme sledovací pixely. Sledovací pixely jsou malé grafiky na webových stránkách, které umožňují záznam protokolových souborů a analýzu protokolových souborů. Sledovací pixely zapisují při návštěvě internetové stránky informace do souboru cookies v prohlížeči uživatele. Používání pixelů nám umožňuje cílené zobrazování informací a obsahu.

 

RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH používá soubory cookies a pixely z následujících kategorií:

 

Analytické soubory cookies

 

Na naší webové stránce používáme soubory cookies, které umožňují analýzu chování uživatelů při prohledávání. Analytické cookies nám umožňují analyzovat stránku, abychom mohli měřit a zlepšovat výkonnost našich stránek. V tomto kontextu používáme cookies na takzvané měření dosahu. Pomocí těchto cookies vyhotovujme statistické profily, které nejsou založeny na konkrétní osobě, ale výlučně na skupinách. Používají se na analýzu chování návštěvníků a kliknutí, jakož i demografických charakteristik návštěvníků webových stránek.

 

Google Analytics

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 

Na naší stránce používáme službu sledování návštěvnosti webových stránek společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (dále jen: Google Analytics). Služba Google Analytics používá v rámci sledování návštěvnosti webových stránek soubory cookies, které se ukládají do Vašeho počítače a které umožňují analýzu užívání naší webové stránky a chování při prohledávání (surfování). Tuto analýzu provádíme na základě služby sledování návštěvnosti Google Analytics, abychom mohli neustále optimalizovat a lépe zpřístupňovat naši internetovou nabídku. V rámci užívání naší webové stránky se údaje, hlavně Vaše IP adresa a uživatelské aktivity, přeposílají společnosti Google LLC a zpracovávají a ukládají se mimo Evropskou unii, např. v USA.

 

Komise EU konstatovala, že může být v USA zajištěna přiměřená ochrana údajů, pokud přistoupí společnost zpracovávající údaje k Dohodě o vytvoření štítu na ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield) a pokud se údaje do USA odesílají touto cestou povoleným způsobem. Aktivováním anonymizace IP adresy v rámci kódu služby pro sledování návštěvnosti Google Analytics této webové stránky, bude Vaše IP adresa službou Google Analytics před odesláním anonymizována. Tato webová stránka používá kód služby pro sledování návštěvnosti Google Analytics, který byl rozšířen o operátora gat._anonymizeIp (); aby se IP adresy mohly zaznamenávat pouze anonymizované (tzv. IP maskování).

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

 

Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) buď v rámci registrace se ve společnosti Google (vytvoření účtu Google a přijetí oznámení o ochraně osobních údajů implementovaných v účtu Google) nebo, pokud nejste registrovaný v Googlu, vyjádřením výslovného souhlasu při otevření naší stránky.

 

Účel zpracování údajů

 

Společnost Google používá z našeho pověření tyto informace k tomu, aby vyhodnotila Vaši návštěvu této internetové stránky, sestavila zprávy o aktivitách webové stránky a aby nám poskytla další služby související s používáním webové stránky a využíváním internetu. IP adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google LLC.

 

Doba uchovávání údajů

 

Společnost Google bude uchovávat údaje relevantní pro poskytování služeb sledování návštěvnosti webových stránek, dokud to bude nezbytné pro plnění rezervované webové služby. Údaje se sbírají a ukládají anonymizované. Pokud by existovalo propojení na konkrétní osobu, údaje se neprodleně vymažou, pokud nepodléhají povinnosti uchovávání vyplývající ze zákona. V každém případě se údaje vymažou po uplynutí doby jejich povinného uchovávání.

 

 

Právo zpochybnění a odstranění

 

Sběru a přenosu osobních údajů do společnosti Google (zejména vaší IP adresy) jakož i zpracovávání těchto údajů společností Google můžete zabránit tím, že deaktivujete spuštění skriptovacího kódu ve svém prohlížeči, nainstalujte do svého prohlížeče blokování skriptů (najdete ho na stránce www.noscript.net nebo na www.ghostery.com) nebo aktivujete nastavení "Do Not Track" ve svém prohlížeči. Kromě toho může zabránit sběru dat generovaných souborem cookie společnosti Google, které se vztahují na Vaše používání stránky (včetně vaší IP adresy) jakož i zpracovávání těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče dostupný na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů služby Google Analytics naleznete na stránce http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html

 

Toto zpracování Vašich výše uvedených údajů je nutné pro zachování oprávněných zájmů společnosti RHEINBRAUN a je odůvodnitelné vyvážením zájmů ve prospěch společnosti RHEINBRAUN. Společnost RHEINBRAUN má také oprávněný zájem na adekvátním zpracovávání Vašich výše uvedených údajů, a sice komunikaci podstatných informací pro vlastní záměry a podnikatelské aktivity provozováním vlastních webových stránek v souladu s jejich funkcí. Váš oprávněný zájem, aby se Vaše výše uvedené údaje nepoužívali pro tento účel, nepřevyšuje tento oprávněný zájem společnosti RHEINBRAUN, protože společnost RHEINBRAUN tyto údaje používá přiměřeně na uvedený účel zpracování a Vy máte možnost zabránit ukládání souborů cookies.

 

Soubory cookies sociálních médií

 

Soubory cookies sociálních médií Vám umožňují spojit se podle potřeby přímo se svým účtem sociálních médií. Ty Vám umožňují sdílet webové stránky na sítích sociálních médií a zveřejňovat komentáře.

 

Soubory cookies používáme i na takzvaný social media targeting. Pomocí cookies můžeme sdílet data se společnostmi poskytujícími sociální média (například Google nebo Facebook) pomocí tzv. hash hodnoty, abychom zobrazily personalizovaný obsah v bannerech a reklamách. Propojení na Vaši osobu není umožněno ani nám ani jiným poskytovatelem. Cílení (targeting) na bázi uživatelského chování realizuje ve třech krocích: shromažďování údajů pomocí takzvaných sledovacích pixelů, ukládání a zpracovávání informací o souborech přihlášení a konečném použití této informace při opětovném oslovování prostřednictvím retargeting nebo lookalike retargeting.

 

Pixely a soubory cookies sociálních médií se aktivují a údaje přenášejí pouze, pokud jste nám dali svůj souhlas prostřednictvím nastavení cookie law banneru. Když navštívíte naše webové stránky, budete v našem tzv. cookie-banneru informováni o používání cookies sociálních médií a budete požádáni o souhlas se zpracováním osobních údajů použitých v tomto kontextu. Přitom budeme odkazovat i na tyto zásady ochrany osobních údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů použitím souborů cookies a pixelů sociálních médií je Váš souhlas.

 

Máte právo souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Nejjednodušším způsobem, jak uplatnit toto odvolání, je umístit příslušný soubor cookie / pixel opt-out prostřednictvím našeho seznamu souborů cookies a pixelů, který je k dispozici zde.

 

Doba uchovávání údajů

 

Informace, které nám poskytnou soubory cookies a pixely, se u nás uchovávají po sběru po dobu uvedenou níže a pak se automaticky vymažou.

 

Kategorie cookies Doba uchovávání

 

Analytické cookies 24 měsíců

 

Cookies sociálních médií 3 měsíce

 

 

Děti

 

Děti by neměly poskytovat osobní údaje na webových stránkách společnosti RHEINBRAUN bez souhlasu rodičů nebo oprávněné osoby. Společnost RHEINBRAUN apeluje na všechny rodiče a oprávněné osoby, aby poučili své děti o bezpečném a odpovědném zacházení s osobními údaji na internetu. Společnost RHEINBRAUN nebude v žádném případě vědomě shromažďovat nebo jiným způsobem používat osobní údaje dětí nebo neoprávněně poskytovat třetím stranám.

 

Bezpečnost

 

Společnost RHEINBRAUN přijímá opatření, aby zajistila bezpečnost Vašich osobních údajů. Vaše údaje budou pečlivě chráněny před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným poskytnutím.

 

Odkazy na jiné webové stránky

 

Webové stránky společnosti RHEINBRAUN obsahují odkazy na jiné webové stránky. Jako poskytovatel naší webové stránky jsme výhradně zodpovědní za obsahovou náplň naší webové prezentace. Tuto vlastní obsahovou náplň je nutné odlišovat od obsahové náplně dodané jinými poskytovateli, za kterou nemůžeme převzít odpovědnost a jejíž obsah nepochází od nás. Nemáme vliv na to, zda provozovatelé internetových stránek, na které odkazujeme, dodržují příslušná pravidla o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se tedy nevztahuje na webové stránky jiných poskytovatelů, i když jsou přístupné prostřednictvím odkazů na této webové stránce. Dbejte proto, prosím, na pravidla o ochraně osobních údajů jiných poskytovatelů. Za obsahovou náplň externích webových stránek proto nepřebíráme žádnou odpovědnost. V případě, že si všimnete relevantního porušení, budeme rádi, pokud nám to sdělíte. Po prověření potom takový odkaz případně odstraníme.

 

Prezentace společnosti v sociálních médiích (stránky fanoušků na Facebooku, Instagramu a Youtube)

 

Představením naší společnosti i v sociálních médiích chceme s Vámi vstoupit do aktivní komunikace a nabídnout Vám tak možnost, dozvědět se více touto cestou o našich produktech a službách.

 

Je přitom třeba poukázat na to, že v rámci takové prezentace společnosti nelze vyloučit zpracovávání osobních údajů v zemích mimo Evropskou unii. Za jistých okolností to může případně znamenat riziko složitější vymahatelnosti práva, což představuje riziko pro jednotlivé uživatele.

 

Pokud příslušnou stránku společnosti navštívíte, obvykle se do Vašeho počítače uloží soubory cookies. Uloží se tam informace o chování a zájmech uživatele. Získané údaje se zpravidla používají pro účely průzkumu trhu a reklamy, přičemž prostřednictvím chování při používání se například zobrazuje reklama, která pravděpodobně odpovídá zájmům uživatelů, tedy Vás.

 

Prostřednictvím tzv. "Insights" facebookových stránek máme prostřednictvím naší facebookové stránky k dispozici statistické údaje různých kategorií. Tyto statistiky generuje a poskytuje Facebook. Na jejich vytváření a zobrazování nemáme jako provozovatel žádný vliv. Tuto funkci nemůžeme zrušit ani zabránit vytváření a zpracovávání dat. Na volitelné období, jakož i pro kategorie fanoušků, předplatitelů, kontaktovaných osob a spolupůsobících osob, nám Facebook poskytuje následující údaje vztahující se na naši facebookovou stránku:

 

Celkový počet zobrazení stránky, kliknutí na "líbí se mi", aktivity na stránce, příspěvky, dosah, zobrazení videí, dosah příspěvků, komentáře, sdílený obsah, odpovědi, podíl mužů a žen, původ vzhledem k zemi a město, jazyk, návštěvy a kliknutí v obchodě, kliknutí na plánování trasy a kliknutí na telefonní čísla. Také se touto cestou poskytují údaje o facebookových skupinách propojených s naší facebookovou stránkou. Neustálým vývojem Facebooku se mění dostupnost a úprava údajů, proto odkazujeme na zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook (https://cs-cz.facebook.com/about/privacy), kde najdete další podrobnosti. Tyto údaje dostupné v agregované formě používáme na zatraktivnění svých příspěvků pro uživatele na naší facebookové stránce. Za tímto účelem jsme se se společností Facebook dohodli na tzv. Dodatku o správci přehledu stránky     ("Dodatek o správci přehledu stránky").

 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o komunikaci s Vámi. Navíc se může stát, že Vás poskytovatel příslušných sociálních médií požádá o souhlas se zpracováním Vašich údajů.

 

Nemáme žádný vliv na údaje získávané poskytovatelem daného média a zpracovatelské operace, ani neznáme celý rozsah sběru dat, účely zpracování, doby uchovávání. Rovněž nemáme informace týkající se vymazání získaných údajů daným poskytovatelem. Poukazujeme proto na to, že práva dotčené osoby se uplatňují vůči poskytovateli, protože pouze ten má přímý přístup na získané údaje a může přijmout vhodná opatření a poskytnout potřebné informace. Otázky v této souvislosti, které jsou kladeny nám, proto musíme přeposílat danému poskytovateli.

Pokud máte další informace o operacích zpracování údajů, kontaktujte přímo poskytovatele:

• Facebook

• Instagram

• YouTube

 

Zasílání newsletterů

 

Na naší webové stránce a prostřednictvím vložených rámečků (frames) pro přenos dat na našich stránkách sociálních médií Vám nabízíme možnost, přihlásit se k odběru našich newsletterů. Pokud jste souhlasili s odběrem daného newsletteru, použijeme Vaši emailovou adresu a popř. Vaše jméno na zasílání (pokud to bude možné individuálních) informací o společnosti RHEINBRAUN. Tyto údaje uchováváme a zpracováváme za účelem zasílání newsletterů.

 

Obsahem newsletteru jsou informace o společnosti RHEINBRAUN. Jsou to zejména:

 

- v současné době žádné.

 

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je Váš souhlas v souladu s článkem 6 odst. a) GDPR.

 

Abychom se ujistili, že se při zadávání e-mailové adresy nevyskytly žádné chyby, používáme tzv. dvojitý opt-in postup: Po zadání vaší emailové adresy do přihlašovacího políčka Vám zašleme potvrzovací odkaz. Teprve po kliknutí na tento potvrzovací odkaz bude Vaše emailová adresa zařazena do našeho rozdělovníku.

 

Svůj souhlas s odběrem příslušného newsletteru můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucnosti, např. tak, že se na naší webové stránce odhlásíte z odběru newsletteru. Odkaz na stránku s odhlášením se nachází na konci každého newsletteru. Zákonnost zpracování Vašich osobních údajů je nedotčena odvoláním až do okamžiku odvolání. Vaše osobní údaje budou vymazány po uplynutí 6 měsíců od obdržení Vašeho odhlášení.

 

Pokud budou výkonem zasílání newsletterů pověřeni externí zprostředkovatelé, jsou podle článku 28 GDPR smluvně vázáni.

 

Dotazy a připomínky

 

Máte právo kdykoli bezplatně požadovat informace o svých osobních údajích či vznést proti zpracování nebo použití Vašich údajů námitku. Kromě toho si vůči nám můžete uplatnit svá práva na zamezení přístupu ke svým osobním údajům, jejich vymazání nebo opravu. Kontaktujte nás na adrese datenschutz@rwe.com, pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k tématu ochrany osobních údajů.

 

Máte právo kdykoliv vznést proti zpracování Vašich údajů námitku z důvodu vyváženosti zájmů nebo ve veřejném zájmu, pokud k tomu existují důvody vyplývající z Vaší zvláštní situace. To platí i pro profilování založené na tomto ustanovení.

 

Pokud vznesete námitky, nebudeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nedokážeme prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které převáží Vaše zájmy, práva a svobody nebo pokud zpracování slouží pro účely uplatnění, provádění nebo obhajobu právních nároků.

 

Kromě toho máte právo na podání stížnosti u dozorného orgánu. V otázkách ochrany osobních údajů se můžete obrátit na příslušný kontrolní orgán zemského zmocněnce pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím v Severním Porýní-Vestfálsku (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, D-40102 Düsseldorf).

 

Rozvoj internetu má vliv i na naši strategii v oblasti ochrany osobních údajů. Změny budou oznámeny včas na této stránce.

RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH 2018, Kolín nad Rýnem