Jakość od
1904 r.Naturalny
materiał opałowy.

Jeżeli jest coś, co wpłynęło na historię brykietów UNION, to jest to czas. Czas i tradycja, bo brykiety UNION produkowane są od 1904 roku, a tradycja potrzebuje czasu. Jeżeli chcesz cieszyć się przyjemnym ciepłem w kominku, po prostu połóż kilka brykietów w palenisku. I tak od lat zaczyna się ta historia.

Sprzed 20 milionów lat temu

 

Siła natury o roślinnym, organicznym (mineralnym) pochodzeniu.

 

Okręg reńskim, tam gdzie wydobywa się i produkuje brykiety UNION, 20 mln lat temu wyglądał zupełnie inaczej. Klimat był subtropikalny i wilgotny, obszar był bagnisty i gęsto zalesiony. Tam, gdzie dzisiaj stoi katedra w Kolonii, wtedy rosły mamutowce i przechadzały się mastodonty.

 

To wtedy właśnie rozpoczął się proces, który ciągle się powtarza i doprowadził do powstania węgla brunatnego. Rośliny i drzewa obumierały, ulegały rozkładowi i przekształcały się w torf, którego warstwy narastały przez miliony lat. Następnie osadzał się na nich piach, żwir i kamienie, które następnie znów porastały roślinami. I cały proces zaczynał się od nowa.

 

 

Pod wpływem nacisku z torfu powstał węgiel brunatny.

 

Warstwy osadu i ziemi, które gromadziły się w wyniku trzęsień ziemi, zalań i zmian klimatycznych wywierały tak duże ciśnienie, że warstwy torfu przeobraziły się w węgiel brunatny.

 

 

Brykiety to skoncentrowana energia słoneczna.

 

Substancją, który powoduje, że brykiety są wysoce wydajnym nośnikiem energii, jest węgiel. Odgrywa on także bardzo ważną rolę w całym ekosystemie. Przez to, że węgiel brunatny powstał z resztek roślinnych, w brykietach zakonserwowany jest węgiel zawarty w roślinach poprzez fotosyntezę. Jest to więc pierwotna energia słoneczna, którą zawiera w sobie węgiel brunatny, a także brykiety UNION. Dzięki temu są one doskonałym nośnikiem energii.

1790

 

Już u schyłku średniowiecza wydobywano w rejonie Ville-Gebirge pomiędzy Bonn i Kolonią węgiel brunatny.

 

Chodzi tutaj szczególnie o pozyskiwanie torfu, który zawiera resztki organiczne i ma właściwości palne. Z czasem te prymitywne kopalnie torfu przekształciły się w działalność rzemieślniczą. Pierwsza udokumentowane historycznie informacje na ten temat pojawiają się w 1790 r. Z wysuszonego węgla brunatnego, wody i gliny formowana grudki, które suszono i tym sposobem uzyskiwano prymitywne "brykiety". Osoby, które się tym trudniły nazywano „Klüttenb.cker“, stąd późniejsze określenie „Klütten" na brykiety.

1 marca 1877W okręgu reńskim zostaje sprasowany pierwszy brykiet.

 

Ówczesna "Spółka akcyjna Stowarzyszenie Brühl-Godesberger do wykorzystanie węgla brunatnego" puściła w ruch dwie prasy - "prasy torfu", zwane tak od wynalazcy i właściciela patentu. I tak oto w roku 1877 wyprodukowano pierwszy brykiet. Tym samym położono kamień węgielny pod rozwój przemysłu, który do dziś wywiera duży wpływ na gospodarkę w tym regionie.

1900


UNION - powstanie.

 

W reńskim rejonie węgla brunatnego powstaje wtedy wiele przedsiębiorstw. Liczne obszary górnicze jak Donatus, Fortuna czy Rheingold wielu jeszcze, także obecnie, coś mówią. Techniczny postęp w wydobyciu węgla i produkcji brykietów, a także wzrastające krajowy popyt uczyniły z produkcji brykietów lukratywny biznes.

1 kwietnia 1904Wszystkie kopalnie produkują brykiety UNION.

 

Trwało to jeszcze kilka lat, nim wszystkie kopalnie w rejonie przyłączyły się do nowej marki. Nastąpiło to dopiero w roku 1904. Od tego czasu każde przedsiębiorstwo w okręgu reńskim produkowało brykiety UNION. Jak widać była to słuszna decyzja, o czym przekonuje nas długa tradycja tej marki, która do dziś gwarantuje sukces w kominku.

 

Popyt na brykiety wzrastał wraz z rozbudową linii kolejowej w regionie. Wzrost możliwości transportowych, szczególnie transportu masowego, a także pokłady węgla brunatnego, które wydawały się być nieograniczone przyczyniły się do tego, że ten nowy produkt uznano jako korzystną cenowo alternatywę dla węgla kamiennego.

1945

 

Brykiety UNION jako środek płatniczy i źródło ciepła.

 

Już tylko najstarsze osoby pamiętają ciężkie czasy po wojnie i to, jak mroźne były wtedy zimy. Wózek pełen brykietów gwarantował wtedy ciepło. A „Klütten“ (potoczna nazwa brykietów) można było wymienić na czarnym rynku na żywność.

Od roku 2000


Jakość i tradycja to pewne składniki brykietów UNION."

 

Tradycja to sprawdzony postęp, postęp to trwająca tradycja" - cytat z Carl Friedrich von Weizsäcker, zmarłego 28.04.2007

 

 

Wiele się zmieniło. Jedno nie: jakość.

 

Krajobraz i okręg reński z biegiem czasu mocno się zmieniły. Nowoczesny sprzęt wydobywczy zastąpił mozolną pracę, która wcześniej była wykonywana ludzkimi rękami. Mimo to brykiety UNION nadal produkuje się prawi

e tak samo jak na początku.

 

 

Brykiety UNION będą zawsze tradycyjnie produkowane.

 

Produkcja - zwana także uszlachetnianiem- nie zmieniła się od roku 1904. Oczywiście, w międzyczasie maszyny zaczęły być sterowane elektronicznie. Zasada pozostała jednak niezmienna: węgiel jest rozdrabniany i mielony na pył. Następnie węgiel jest suszony, aby zmniejszyć wysoką zawartość wody.

Pod ciśnieniem 1000 bar i bez dodatku substancji wiążących prasuje się wysuszony węgiel w specjalnych prasach, aby uzyskać charakterystyczny kształt. W czasie produkcji odciskane jest logo UNION na brykiecie, w odpowiedni sposób na obu stronach brykiet.

 

 

Powrót do natury.

 

Wiele kopalni w okręgu reńskim, w których zakończono wydobycie, przywrócono naturze. Zostały one zalesione lub utworzony w ich miejsce jezioro jak np.. Donatussee. I tak zamyka się koło - powrót do natury. Wszystko jednak potrzebuje nieco czasu. Czasu, którym można się rozkoszować, siedząc w przyjemnym cieple brykietów UNION.