Brikety
do krbu
neurobia
prácuza Vás.

Pripúšťame - celkom bez dreva do krbu to nejde, pretože brikety do krbu potrebujú vyššie štartovacie teplo, aby ste ich zapálili a dosiahli dlhotrvajúcu príjemnú teplotu.

 

Ukážeme vám, ako čo najlepšie použijete stáložiarne palivo.Návod na zapálenie


Nastavte regulátor vzduchu do polohy pre zapálenie a zapáľte napokon ako zvyčajne oheň s polenami. Niekoľko malých drevených polien tu stačí.

Počkajte, kým sa oheň rozhorí a vytvorí rozžeravené podložie. Až potom by ste mali priložiť dva až tri krbové brikety, aby sa dosiahol ich plný výkon.

Akonáhle sa krbové brikety prepálili, otočte prívod vzduchu na požadovanú úroveň výkonu a vychutnajte si pokojný plameň. Brikety do krbu je potrebné doložiť znovu, keď ešte zostalo rozžeravené podložie. To má čas ...

Dbajte prosím na to, či Vaša krbová pec je vhodná na prevádzku hnedouhoľných brikiet. Údaje si nájdete v návode na obsluhu zariadenia. Ak tento nie je k dispozícii, radu Vám poskytne kominár.

Porovnanie


Pevné palivá, ako je drevo a hnedouhoľné brikety sa rozlišujú na základe svojich pevných zložiek v správaní a účinku. Rozhodujúce je predovšetkým. či si želáte rýchle teplo alebo udržateľné teplo.

VLASTNOSTIDrevoBrikety z hnedého uhlia
SPRÁVANIE SA PRI ZAPÁLENÍ
 • Suché drevo sa zapáli ľahšie
 • Na začiatok nevkladať žiadne veľké polená.
 • Vlhké drevo sa nezapáli, alebo len ťažko a znečisťuje životné prostredie
 • Potrebujú spodný vzduch a zapaľujú najlepšie na existujúcom rozžeravenom podloží
 • Brikety z hnedého uhlia vložiť do pahreby vo vzdialenosti šírky jedného prsta
ZHORENIE
 • Rýchlo
 • Pomalý a rovnomerný
 • Dobre regulovateľný
SPRÁVANIE PRI HORENÍ
 • Krátke potešenie z ohňa s romantickou hrou plameňa
 • Príjemne pokojná hra plameňa a rovnomerná pahreba
 • Dlhá dĺžka horenia
ROZŽERAVENIE
 • Len pri väčších polenách
 • Dlho trvajúca pahreba
 • Tvorenie stabilného rozžeraveného podložia
VZNIK TEPLA
 • Vysoké počiatočné teplo
 • Rýchle spaľovanie
 • Rovnomerné teplo vytvoreným rozžeraveným podložím
OPTIMÁLNY ROZSAH POUŽITIA
 • Krátke využitie ohniska na málo hodín
 • Pre večery pri krbe, a ako doplnok ústredného kúrenia

Máte ešte otázky?
Tu nás zastihnete.