Bruinkool-
briketten
doen het
werkvoor u.

Helemaal zonder openhaardhout kan natuurlijk niet, want bruinkoolbriketten hebben een hoge startwarmte nodig om te ontbranden en voor een lange prettige warmte te zorgen.


We laten u zien hoe u deze duurbranders het beste kunt gebruiken.

Aansteekinstructies


Zet de luchtregelaar in de juiste stand voor het aansteken en steek vervolgens met houtblokken een vuur aan zoals u dat gewend bent. Enkele kleine houtblokken zijn voldoende.

Wacht totdat het vuur brandt en er een gloeibed is ontstaan. Nu pas legt u twee tot drie bruinkoolbriketten erop. Zo kunnen de briketten optimaal hun werk doen.

Zodra de bruinkoolbriketten goed branden, zet u de luchtregelaar in de gewenste verwarmingsstand. Nu kunt u van het rustige vlammenspel genieten! U hoeft pas nieuwe bruinkoolbriketten erop te leggen als er slechts een gloeibed over is. En dat duurt nog even ...

Let op: uw open haard moet wel geschikt zijn voor het gebruik van bruinkoolbriketten. Informatie hierover vindt u in de handleiding van uw haard. Indien er geen handleiding beschikbaar is, kunt u de schoorsteenveger raadplegen.

De vergelijking


Vaste brandstoffen zoals hout en bruinkoolbriketten laten afhankelijk van hun bestanddelen verschillend gedrag en een verschillend effect zien. Belangrijk is vooral of u snelle hitte of lang aanhoudende warmte wilt bereiken.

EIGENSCHAPPENHoutBruinkoolbriketten
ONTBRANDINGS-
GEDRAG
 • Droog hout ontbrandt snel
 • In het begin geen grote stukken in de haard/kachel leggen.
 • Vochtig hout ontbrandt niet of in ieder geval moeilijk en is schadelijk voor het milieu.
 • De briketten hebben lucht van onder nodig en ontbranden het best op een al aanwezig gloeibed
 • Leg de bruinkoolbriketten op het gloeibed. Houd een onderlinge afstand van een vinger breed aan
VERBRANDING
 • Snel
 • Langzaam en gelijkmatig
 • Goed regelbaar
VERBRANDINGS-
GEDRAG
 • Kortdurende vuurpret met romantisch vlammenspel
 • Aangenaam, rustig vlammenspel en gelijkmatige gloed
 • Lange brandduur
GLOEDVORMING
 • Alleen bij grotere houtblokken
 • Lang aanhoudende gloed
 • Er ontstaat een stabiel gloeibed
WARMTE-
ONTWIKKELING
 • Hoge begintemperatuur
 • Snel opgebrand
 • Gelijkmatige warmte dankzij het goed ontwikkelde gloeibed
OPTIMALE TOEPASSING
 • Bij kortdurend gebruik van de haard/kachel van slechts enkele uren
 • Voor avonden voor de open haard of kachel en als aanvulling op de centrale verwarming

Heeft u nog vragen?
Dit zijn onze contactgegevens.