Kwaliteit
sinds 1904.Een natuurlijke
brandstof.

Als er één ding van belang is in de geschiedenis van de UNION-bruinkoolbriketten, dan is het wel de tijd. Dit traditionele merk wordt namelijk niet alleen gekenmerkt door de tijd die u dankzij de briketten voor de open haard kunt doorbrengen. Elke traditie heeft tijd nodig.

 

U kunt dus het beste een gezellig haardvuur aansteken, enkele UNION-bruinkoolbriketten opleggen en lekker gaan zitten. Want dit verhaal begint in het verre verleden.

20 miljoen jaar geledenDe kracht van de natuur, van plantaardige, organische (minerale) oorsprong.

In het Rijnlandse bruinkoolgebied, waar de UNION-bruinkoolbriketten sinds jaar en dag geproduceerd worden, zag het er 20 miljoen jaar geleden heel anders uit. Het klimaat was toen subtropisch en vochtig, en er was veel bos en moeras in het gebied. Daar waar nu de Dom van Keulen staat, stonden toen andere zwaargewichten, zoals mastodonten en mammoetbomen.

Ongeveer in die tijd begon een proces dat zich steeds weer herhaalde en uiteindelijk tot het ontstaan van bruinkool leidde. Planten en bomen stierven af en werden in de moerassen en moerasachtige meertjes door micro-organismen afgebroken, waardoor veengrond ontstond. In de loop van de eeuwen groeide deze veenlaag tot meerdere honderd meter dikte. Deze veenlagen worden overspoeld, met zand, grind en stenen bedekt en weer door planten begroeid. Dit proces herhaalde zich.

 


Door druk verandert veen in bruinkool.

Deze sedimentlagen en de nieuwe landmassa die zich in de loop van de miljoenen jaren door aardverschuivingen, overstromingen en klimaatverandering hadden opgehoopt, oefenden een dusdanig hoge druk op de veenlagen uit dat deze samengeperst werden tot bruinkool.

 


Bruinkoolbriketten zijn geconcentreerde zonne-energie.

Bruinkool dankt haar goede eigenschappen als energiedrager aan een stof die voor het gehele ecosysteem ontzettend belangrijk is: koolstof. Omdat bruinkool is ontstaan uit de resten van planten, bevatten bruinkoolbriketten ook de door fotosynthese in de planten gevormde koolstof. Uiteindelijk is het dus zonne-energie van vele miljoenen jaren oud die in bruinkool en dus ook in UNION-bruinkoolbriketten zit en die van briketten een waardevolle energiedrager maakt.

1790

 

Toen briketten nog "turven" genoemd werden.

In het Ville-gebergte tussen Keulen en Bonn werd al sinds het einde van de Middeleeuwen bruinkool gewonnen. Dit noemde men toen "turfgraven", omdat deze brandbare grond zichtbare hout- en plantenresten bevatte. De eerste duidelijke aanwijzingen voor het feit dat het turfgraven zich mettertijd tot een ambacht had ontwikkeld, dateren van 1790. De mensen die gedroogde bruinkool met leem en water vermengden en in grote bloempotachtige bakken aan de lucht tot brandbare "hompen" lieten drogen, noemde men "baggelaars".

1. Maart 1877In het Rijnlands bruinkoolgebied wordt de eerste bruinkoolbriket geperst.


De toenmalige "Actiengesellschaft Brühl-Godesberger Verein für Braunkohlenverwerthung" was de eerste die twee Exter-brikettenpersen – vernoemd naar de uitvinder en patenthouder van een turfpers – in bedrijf nam en in 1877 de eerste bruinkoolbriket vervaardigde. Deze vennootschap legde daarmee de grondsteen voor een industrie die de economie in deze regio tot de dag van vandaag sterk beïnvloedt.

1900


UNION wordt opgericht.


Ondertussen hadden zich talrijke bedrijven in het Rijnlands bruinkoolgebied gevestigd. Veel bruinkoolgroeven, bijvoorbeeld Donatus, Fortuna en Rheingold, zijn ook vandaag nog bij veel Duitsers bekend. Door de technische vorderingen bij de graafwielbaggers en brikettenpersen en door de toenemende binnenlandse vraag was de productie van bruinkoolbriketten inmiddels tot een lucratieve handel uitgegroeid.

1. April 1904In alle groeven worden UNION-briketten geproduceerd.


Het zou nog een aantal jaren duren voordat alle groeven in het gebied zich bij dit nieuwe merk zouden aansluiten. In 1904 was het eindelijk zover. Vanaf toen produceerden alle bedrijven in het Rijnlandse bruinkoolgebied UNION-briketten. Dat dit de juiste keuze was, blijkt uit het lange bestaan van dit traditionele merk, dat ook vandaag nog tot de duurbranders in de open haard hoort.

 

De vraag naar briketten nam toe naarmate de uitbreiding van de spoorwegen op de linkeroever van de Rijn vorderde. Onder andere de toenemende vervoerscapaciteiten, de nieuwe mogelijkheid om grote massa's te transporteren en de als nagenoeg onuitputtelijk ingeschatte bruinkoolreserves zorgden ervoor dat het nieuwe product als voordelig alternatief voor steenkool omarmd werd.

1945De UNION-briket als betaalmiddel en warmteleverancier.


Alleen de oudere generatie zal zich de strenge winter net na de oorlog nog kunnen herinneren. Een bolderkar vol briketten beloofde toen voldoende warmte. Plus: de "turven" kon men toen op de zwarte markt ruilen voor levensmiddelen.

Sinds 2000Kwaliteit en traditie horen onlosmakelijk bij UNION-briketten.


"Traditie is het behouden van vooruitgang, vooruitgang is het voortzetten van traditie." – citaat van Carl Friedrich von Weizsäcker, overleden op 28 april 2007.

 

 

Er is veel veranderd. Maar één ding niet: de kwaliteit.


Het landschap en het bruinkoolgebied zijn in de loop van de jaren sterk veranderd. Enorme graafwielbaggers voeren nu het zware werk uit dat vroeger met de hand gedaan moest worden. Toch worden UNION-bruinkoolbriketten nu nog op vrijwel dezelfde manier als vroeger geproduceerd.

 

 

UNION-Bruinkoolbriketten worden nog steeds op de traditionele manier geproduceerd.


Het vervaardigen – ook veredelen genoemd – is sinds 1904 niet veranderd. Natuurlijk worden de machines tegenwoordig elektronisch bestuurd. Maar het principe is hetzelfde gebleven: De kolen worden gebroken en tot fijn poeder gemalen. Vervolgens wordt dit poeder gedroogd, zodat het hoge watergehalte verdampt.

 

 

Daarna wordt de gedroogde kool met een druk van maar liefst 1000 bar en zonder toevoeging van bindmiddelen door een zogenaamde extrusiepers in de karakteristieke vorm geperst. Met een persstempel wordt elk briket op de voorkant van het traditionele UNION-logo in het positief en op de achterkant van het logo in het negatief voorzien.

 

 

Terug naar de natuur.


Talrijke groeven in het Rijnlandse bruinkoolgebied, waar geen kool meer aanwezig is, zijn nu weer mooie natuur. Er zijn bomen geplant of recreatieplassen aangelegd, bijvoorbeeld het Donatusmeer. En zo is de cirkel hier weer rond – terug naar de natuur.

 

Alles heeft immers een beetje tijd nodig. Tijd die u met UNION-bruinkoolbriketten gezellig voor de open haard kunt doorbrengen.