The original
since 1904

 

RHEINBRAUN over het onderwerp gegevensbescherming

 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze onderneming. Uw privacy is voor ons van het grootste belang. Tijdens uw bezoek aan onze website moet u zich altijd veilig en prettig kunnen voelen. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen, waarmee wij garanderen dat de betreffende wetgeving wordt nageleefd. Hieronder komt u te weten welke informatie wij indien nodig verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

 

Verantwoordelijk voor de hier op de website beschikbaar gestelde inhoud en aanbiedingen is RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH (RHEINBRAUN).

 

Rheinbraun Brennstoff GmbH

Stüttgenweg 2

D-50935 Köln

Tel. +49 (0)221/480 25172

 

Persoonsgegevens

 

Alleen u besluit of u, bijvoorbeeld ten behoeve van een registratie of contactaanvraag, deze gegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Wij gebruiken uw persoonsgegevens over het algemeen om uw aanvraag te beantwoorden, uw order te verwerken of u toegang te verschaffen tot speciale informatie of aanbiedingen.

 

Ten behoeve van bijvoorbeeld een registratie of contactaanvraag kunt u uw persoonsgegevens vrijwillig aan ons ter beschikking stellen. In dit verband kan het noodzakelijk zijn om uw gegevens door te geven aan een andere onderneming binnen ons concern. Het doorgeven van uw gegevens aan een externe derde partij vindt alleen plaats indien dit absoluut noodzakelijk is voor uw aanvraag of voor de door u aangevraagde producten of diensten. U wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Indien u dit wenst, kunt u uw persoonsgegevens ter beschikking stellen via toepassingen die aan ons platform zijn toegevoegd (bijv.: contactformulieren of diensten, waarvoor het maken van een gebruikersaccount is vereist). Voor het gebruik van deze toepassingen kunnen voorwaarden van toepassing zijn die afwijken van deze privacyverklaring. In het kader van de aanvullende bepalingen in de privacyverklaring wijzen we u hier dan ook uitdrukkelijk op. Bij de verwerking van persoonsgegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u een partij bent, dient artikel 6, lid 1, punt b) van de EU-verordening betreffende gegevensbescherming (AVG) als wettelijke basis. Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming ontvangen van de betrokkene, dient artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG als wettelijke basis.

 

Algemene informatie

 

Als u onze websites bezoekt of gegevens opvraagt, worden via dit proces gegevens opgeslagen in een protocolbestand op onze webserver. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele personen. Wij kunnen dus niet controleren welke gebruiker welke gegevens heeft opgeroepen. Dit betekent dat bij een bezoek aan onze website automatisch gegevens worden verzameld en opgeslagen, die door uw browser aan ons worden doorgegeven.

 

Het gaat hierbij om:

·de domeinnaam van de website waar u vandaan kwam

·onze websites die u hebt bezocht  

·de namen van de opgeroepen bestanden

·de datum en tijd van een oproep

·de naam van uw internetprovider

·evenals het besturingssysteem en de browserversie van uw pc  

·de hostname van de gebruikte computer (IP-adres)

·taalinstellingen  

 

Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats in het kader van beveiligings- en statistische doeleinden, en voor het optimaliseren van onze internetpresentatie. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan personen, en evenmin worden ze gecombineerd met andere gegevensbronnen. De gegevens worden gedurende 6 maanden opgeslagen, waarna ze vervolgens worden gewist. Deze gegevens worden niet overgedragen aan derden. Uitsluitend in opdracht van de rijksoverheid kunnen wij in afzonderlijke gevallen worden verplicht persoonsgegevens over te dragen indien dit is vereist in het kader van de veiligheid, strafvervolging of vanwege andere wettelijk vastgelegde redenen.

 

 

IP-adressen

 

Om u in staat te stellen onze website anoniem te kunnen bezoeken, zien wij er bewust van af IP-adressen te loggen. Voordat uw IP-adres wordt opgeslagen in het logbestand van onze webserver, wordt dit door ons geanonimiseerd via een proces dat aan de gegevensbeschermingsrichtlijnen voldoet. De geanonimiseerde IP-adressen worden door ons bijvoorbeeld gebruikt voor het herkennen en voorkomen van aanvallen of voor het opstellen van websitestatistieken.

 

Webanalyse en weboptimalisatie via cookies en tracking pixels

 

Op onze websites gebruiken we cookies en trackingtechnologieën. Deze worden gebruikt voor de optimalisatie van onze website, de verdere ontwikkeling van services en marketingdoeleinden. Hieronder worden deze technologieën en werking hiervan verklaard.

 

Wanneer u een van onze websites bezoekt, slaan we informatie in de vorm van "cookies" op uw computer op, die we bij uw volgende bezoek automatisch herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die in de internetbrowser of door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Een dergelijke cookie bevat een typische tekenreeks die het eenduidig identificeren van de browser bij een volgend bezoek aan de website mogelijk maakt.

 

Door het gebruik van cookies kunnen wij u een onbeperkt gebruik van onze website aanbieden. Met behulp van cookies maken wij uw bezoek van onze website zo comfortabel mogelijk. Dankzij cookies kunnen we bijvoorbeeld een website aan uw interesses aanpassen of uw gebruikersnaam opslaan, zodat u deze niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te vullen.

 

Daarnaast gebruiken we op onze website tracking pixels. Tracking pixels zijn kleine grafieken op een website die de opslag in een logbestand en de analyse van deze logbestanden mogelijk maken. De tracking pixels schrijven bij het bezoek van de website informatie in het cookiebestand in de browser van de gebruiker. Door middel van het gebruik van pixels kunnen wij u gericht informatie en inhoud aanbieden.

 

RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH gebruikt cookies en pixels uit de volgende categorieën:

 

Analytische cookies

 

Op onze website gebruiken wij cookies waarmee het surfgedrag van de gebruiker kan worden geanalyseerd. Met analytische cookies kunnen wij het gebruik van de website analyseren, om zo de prestaties van onze sites te meten en te kunnen verbeteren. In dit kader gebruiken wij cookies voor de zogeheten bereikmeting. Met behulp van deze cookies stellen wij statistische profielen op die niet kunnen worden herleid naar individuen, maar alleen naar groepen. Deze worden gebruikt om het bezoeker- en klikgedrag, en demografische kenmerken van bezoekers te analyseren. 

Google Analytics

 

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

 

Op onze website gebruiken we de webtracking-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (hierna: Google Analytics). In het kader van de webtracking gebruikt Google Analytics cookies die op uw computer worden opgeslagen, waarmee het gebruik van onze website en uw surfgedrag kunnen worden geanalyseerd (het zogeheten tracken). Deze analyse voeren wij uit op basis van de tracking-services van Google Analytics, om ons internetaanbod voortdurend te optimaliseren en de beschikbaarheid te verbeteren. Tijdens het gebruik van onze website worden daarbij gegevens, met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten overgedragen aan servers van Google LLC en buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de VS, verwerkt en opgeslagen.

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat in de VS een passend niveau van gegevensbescherming kan bestaan wanneer de gegevensverwerkende instantie de overeenkomst betreffende het US-EU-Privacy Shield naleeft en de export van gegevens naar de VS op toelaatbare wijze plaatsvindt. Door de activering van IP-anonimisering binnen de Google Analytics tracking-code op deze website wordt uw IP-adres door Google Analytics geanonimiseerd voordat gegevens worden overgedragen. Deze website gebruikt een Google Analytics tracking-code, die met de operator gat._anonymizeIp(); is uitgebreid om het geanonimiseerd vastleggen van IP-adressen (zogeheten IP-masking) mogelijk te maken. 

 

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Art. 6, lid 1, punt a) AGV (toestemming), in het kader van registratie bij Google (maken van een Google-account en accepteren van de daar geïmplementeerde privacyverklaring) of, indien u zich niet bij Google hebt geregistreerd, door het expliciet geven van toestemming bij het openen van onze website. 

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw bezoek aan deze website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en ons te voorzien van andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google LLC samengevoegd. 

 

Duur van de opslag

 

Google slaat de gegevens die nodig zijn voor het aanbieden van webtracking zolang op als nodig is om de gevraagde webservice te vervullen. De  gegevens worden geanonimiseerd verzameld en opgeslagen. Indien gegevens toch aan een persoon kunnen worden gekoppeld, worden deze gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat deze gegevens te bewaren. Gegevens worden in ieder geval verwijderd na het verlopen van de bewaarplicht. 

 

Mogelijkheden voor bezwaar en verwijdering

 

U kunt het registreren en doorgeven van persoonsgegevens aan Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen. Hiervoor moet u het uitvoeren van scriptcode in uw browser uitschakelen, een scriptblocker in uw browser installeren (deze vindt u bijvoorbeeld onder www.noscript.net of www.ghostery.com) of de instelling "Do Not Track" van uw browser activeren. Bovendien kunt u het registreren van de door de Google-cookie vastgelegde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google beletten. Hiervoor moet u de via de volgende koppeling (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser-invoegtoepassing downloaden en installeren. De beginselen betreffende veiligheid en gegevensbescherming van Google Analytics vindt u op https://www.google.de/analytics/terms/us.html.

De verwerking van de uw bovengenoemde gegevens dient het behartigen van de belangen van RHEINBRAUN en is vanuit het oogpunt van een afweging van de belangen van RHEINBRAUN gerechtvaardigd. RHEINBRAUN heeft een gerechtigd belang bij het verwerken van uw bovengenoemde gegevens, te weten de communicatie van essentiële informatie over de eigen voornemens en activiteiten van de onderneming via het exploiteren van eigen websites. Uw gerechtvaardigde belang dat uw bovengenoemde gegevens niet voor dit doel worden gebruikt, weegt niet op tegen het gerechtvaardigde belang van RHEINBRAUN, omdat RHEINBRAUN deze gegevens gebruikt conform het beschreven verwerkingsdoel en u de mogelijkheid hebt het opslaan van cookies te voorkomen. 

 

Socialmediacookies

 

Via socialmediacookies kunt u, indien gewenst, meteen verbinding maken met uw socialmedia-account. Zo kunt u websites delen binnen uw sociale netwerk en opmerkingen plaatsen.

 

Wij gebruiken deze cookies voor zogeheten socialmediatargeting. Met deze cookies hebben wij de mogelijkheid de gegevens via het gebruik van een zogeheten hashtag met socialmediabedrijven (zoals Google of Facebook) uit te wisselen, om u gepersonaliseerde inhoud te kunnen aanbieden in banners en reclame-uitingen. De gegevens kunnen noch door ons, noch door onze dienstverleners naar u worden herleid. Op gebruikers gebaseerde targeting vindt in drie stappen plaats: de verzameling van gegevens via zogeheten tracking pixels, de opslag en verwerking van de informatie uit logbestanden en de uiteindelijke gebruikmaking van deze informatie bij het opnieuw contact opnemen door retargeting of lookalike retargeting.

 

Socialmediapixels en -cookies worden alleen geactiveerd en verzenden alleen gegevens als u vooraf akkoord hebt gegeven op de instellingen in de cookie-banner. Wanneer u onze websites oproept, wordt u via onze zogeheten cookiebanner geïnformeerd betreffende het gebruik van socialmediacookies en wordt uw toestemming verkregen voor het verwerken van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens. U wordt hierbij gewezen op deze informatie betreffende gegevensbescherming. Uw overeenkomstige toestemming vormt de wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens via het gebruik van socialmediacookies en -pixels. 

 

U hebt het recht uw toestemming op elk moment voor de toekomst te herroepen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot het moment van herroeping. U kunt uw toestemming het gemakkelijkst herroepen door het instellen van de bijbehorende opt-outcookie/-pixel via de cookie- en pixellijst die u hier kunt oproepen.

 

Duur van de opslag

 

De via de cookies en pixels aan ons verzonden informatie wordt bij ons gedurende de hieronder vermelde tijdsduur na het verzamelen opgeslagen. Na deze periode wordt de informatie automatisch gewist.

 

Cookiecategorie Opslagduur  

Analytische cookies 24 maanden  

Socialmediacookies 3 maanden 

 

 

Kinderen

 

Voorkomen moet worden dat kinderen zonder toestemming van ouders of toezichthouders persoonsgegevens overdragen via RHEINBRAUN-websites. RHEINBRAUN raadt alle ouders en toezichthouders aan hun kinderen te leren hoe zij op een veilige en verantwoorde wijze met persoonlijke gegevens op internet moeten omgaan. RHEINBRAUN zal in ieder geval niet bewust persoonsgegevens van kinderen verzamelen of op welke manier dan ook gebruiken of onrechtmatig openbaar maken aan derden.

 

Veiligheid

 

RHEINBRAUN neemt voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw gegevens worden nauwgezet beveiligd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onrechtmatige toegang of openbaarmaking.

 

Koppelingen naar andere websites

 

De RHEINBRAUN-websites bevatten koppelingen naar andere websites. Als aanbieder van onze websites zijn wij uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van onze eigen aanwezigheid op internet. Hierin moet onderscheid worden gemaakt tussen de eigen inhoud en die van externe aanbieders, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen en met welke inhoud wij ons niet vereenzelvigen. Wij hebben geen invloed op het al dan niet naleven van de regels betreffende gegevensbescherming door de aanbieders van met onze websites gekoppelde inhoud. Deze verklaring betreffende gegevensbescherming is derhalve niet van toepassing op de internetpagina's van andere aanbieders; ook niet wanneer u deze pagina's oproept via een koppeling met onze sites. Neemt u daarom de betreffende regelingen met betrekking tot gegevensbescherming van de andere aanbieder in acht. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe websites. Indien u een overtreding opmerkt, stellen wij het zeer op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt. Na controle zullen wij de koppeling dan zo nodig verwijderen. 

 

Aanwezigheid van de onderneming op social media (fanpagina's op Facebook, Instagram en Youtube)

 

Via de aanwezigheid van onze onderneming op social media zoeken wij actieve communicatie met u en willen we u de mogelijkheid bieden om u via deze weg te informeren over onze producten en diensten. 

 

Houd er in dit kader rekening mee dat verwerking van persoonsgegevens in staten buiten de Europese Unie niet kan worden uitgesloten. Dit kan onder bepaalde omstandigheden gepaard gaan met het risico dat hierdoor handhaving wordt bemoeilijkt, wat een risico kan opleveren voor afzonderlijke gebruikers. 

 

In het geval van een bezoek aan de betreffende websites worden doorgaans cookies op uw computer opgeslagen. Hierin worden gebruikersgedrag en -interesses vastgelegd. Doorgaans worden de hieruit gewonnen gegevens gebruikt voor marktonderzoek en reclame, waarbij door het gebruikersgedrag reclame wordt afgebeeld die overeenkomt met de interesses van de gebruiker, u in dit geval. 

 

Via de zogeheten "Insights" van Facebook-pagina's worden statistische gegevens uit verschillende categorieën over onze Facebook-pagina aan ons beschikbaar gesteld. Deze statistieken worden door Facebook verzameld en beschikbaar gesteld. Op de vergaring en weergave hebben wij als exploitant geen invloed. Wij kunnen deze functie niet uitschakelen en we kunnen het verzamelen en verwerken van gegevens niet voorkomen. Gedurende een instelbare periode en voor de categorieën fans, abonnees, bereikte personen en actieve personen worden door Facebook de volgende gegevens met betrekking tot onze Facebook-pagina beschikbaar gesteld: 

Totaal aantal keer dat de pagina is opgeroepen, statistieken betreffende 'Vind ik leuks', activiteit op de pagina, bijdragen, reikwijdte, videoweergaven, reikwijdte van de bijdragen, commentaar, gedeelde inhoud, antwoorden, percentage mannen en vrouwen, land en plaats van herkomst, taal, oproepen en kliks in de shop, kliks op de routeplaner, kliks op telefoonnummers. Ook worden via deze weg gegevens beschikbaar gesteld met betrekking tot aan onze Facebook-pagina verbonden Facebook-groepen. Door de voortdurende ontwikkeling van Facebook wisselt de beschikbaarheid en bewerking van gegevens. Voor meer informatie verwijzen we derhalve naar het gegevens beleid van Facebook (https://nl-nl.facebook.com/policy.php). Wij gebruiken de geaggregeerde gegevens om onze bijdragen en activiteiten op onze Facebook-pagina aantrekkelijker te maken voor de gebruikers. Hiervoor zijn we met Facebook het zogeheten Addendum Verantwoordelijke Paginastatistieken voor de verwerkingsverantwoordelijke ("Addendum Verantwoordelijke Paginastatistieken") overeengekomen. 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang met u te communiceren. Daarnaast wordt u mogelijk door de betreffende socialmedia-aanbieder gevraagd toestemming te geven voor de verwerking van uw gegevens. 

 

Wij hebben geen invloed op de door de aanbieder van het betreffende sociale medium verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen. Evenmin zijn wij op de hoogte van de omvang van de verzamelde gegevens, het doel van de verwerking en de opslagduur. Ook beschikken wij niet over informatie met betrekking tot het verwijderen van de verzamelde gegevens door de betreffende aanbieder. Wij willen er dan ook op wijzen dat het uitoefenen van de rechten van betrokkenen uitsluitend kan plaatsvinden ten aanzien van de aanbieder, aangezien uitsluitend deze aanbieder direct toegang heeft tot de verzamelde gegevens en bijbehorende maatregelen kan instellen en inlichtingen kan verstrekken. Aan ons gerichte aanvragen moeten wij derhalve doorsturen naar de aanbieder. 

 

Mocht u nog extra informatie verlangen met betrekking tot de gegevensverwerkingsprocessen, dan dient u zich direct tot de aanbieder te wenden: 

·Facebook

·Instagram

·You Tube

 

Verzending van nieuwsbrieven

 

Op onze website en via ingebedde frames in onze socialmediapagina's bieden wij u de mogelijkheid zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. Wanneer u hebt aangegeven akkoord te gaan met de ontvangst van de betreffende nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en eventueel uw naam voor het verzenden van (waar mogelijk individuele) informatie over RHEINBRAUN. Wij slaan deze gegevens op en verwerken deze ten behoeve van het verzenden van de nieuwsbrief.

 

De nieuwsbrief bevat informatie over RHEINBRAUN. Dit betreft momenteel met name:

- Momenteel geen.

Wettelijke basis voor de hierboven vermelde gegevensverwerking is uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) AGV.

 

Om er zeker van te zijn dat tijdens de invoer van uw e-mailadres geen fout hebt gemaakt, gebruiken we het zogeheten dubbele opt-inproces: Nadat u in het aanmeldveld uw e-mailadres hebt ingevoerd, sturen wij u een koppeling te bevestiging. Pas nadat u op deze koppeling hebt geklikt, wordt uw e-mailadres opgenomen in onze distributielijst.

 

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de betreffende nieuwsbrief op elk moment voor de toekomst herroepen, bijvoorbeeld door u op onze website voor de nieuwsbrief af te melden. De koppeling naar de pagina waar u zich kunt afmelden, vindt u onderaan elke nieuwsbrief. De rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens blijft van kracht tot het moment van herroepen. Uw persoonsgegevens worden 6 maanden na het ontvangen van uw afmelding gewist.

 

Voor zover voor het verzenden van de nieuwsbrief een externe verwerkingsverantwoordelijke wordt ingezet, is deze contractueel verplicht artikel 28 van de AVG na te leven.

 

Vragen en opmerkingen

 

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens van ons te verlangen, en bezwaar te maken tegen de verwerking of het gebruik van uw gegevens. Daarnaast kunt u uw rechten op blokkering, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens jegens ons doen gelden. Neem via datenschutz@rwe.com contact met ons op indien u vragen of suggesties hebt met betrekking tot het onderwerp "gegevensbescherming".

 

U bent gerechtigd op elk moment, op grond van een belangenafweging of een algemeen belang, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, wanneer hiervoor op basis van uw unieke situatie reden bestaan. Dit is tevens van toepassing op een op deze bepaling gebaseerde profiling.

 

Wanneer u bezwaar indient, worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking plaatsvindt in het kader van de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Daarnaast bent u gerechtigd bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit. Het staat u vrij u voor vragen betreffende gegevensbescherming te wenden tot de verantwoordelijke toezichthoudende instantie (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44 in D-40102 Düsseldorf).

 

De ontwikkeling van internet is van invloed op onze strategie voor gegevensbescherming. Wijzigingen worden tijdig aangekondigd op deze site.

RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH 2018, Keulen