Брикетите
за камини
вършатработата вместо вас.

Трябва да признаем, че няма да минете съвсем без дърва за камината, тъй като брикетите за камини се нуждаят от висока начална топлина, за да могат да се запалят и да достигнат устойчива приятна температура.

Ще ви покажем как да използвате камината по най-добрия начин.Инструкция за запалване


Поставете въздушния регулатор в позиция за запалване и запалете както обикновено огън с дървени цепеници. Няколко малки цепеници са достатъчни.

Изчакайте, докато огънят се разгори и се образува легло от жарава. Едва след това поставете два – три брикета за камини, за да може да разгърнат пълния си капацитет.

След като брикетите за камини се запалят добре, намалете подаването на въздух на желаната степен на мощност и се наслаждавайте на тихия огън. Трябва да добавите брикети за камини едва когато остане само легло от жарава. Дотогава има много време...

Убедете се, че камината ви е подходяща за работа с брикети от кафяви въглища. Информация за това ще намерите в инструкциите за употреба на уреда. Ако не разполагате с такива, се обърнете за съвет към коминочистач.

Сравнение


Твърдите горива, като дървесина и брикети от кафяви въглища, се различават по своите свойства и действие, които се дължат на съдържащите се в тях вещества. Определящо е най-вече дали желаете бързо нагряване или трайна топлина.

СВОЙСТВАДървесинабрикети от кафяви въглища
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАПАЛВАНЕ
 • Сухата дървесина се запалва лесно
 • В началото не поставяйте големи цепеници.
 • Влажната дървесина не се запалва или се запалва трудно и замърсява околната среда
 • Нуждаят се от въздух отдолу и се възпламеняват най-добре върху вече образувано легло от жарава
 • Поставете брикетите от кафяви въглища на разстояние от един пръст върху жаравата
ИЗГАРЯНЕ
 • Бързо
 • Бавно и равномерно
 • Може лесно да се регулира
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗГАРЯНЕ
 • Краткотрайно удоволствие от огъня с романтичен танц на пламъците
 • Приятно спокоен танц на пламъците и равномерна жарава
 • Продължително горене
ОБРАЗУВАНЕ НА ЖАРАВА
 • Само при по-големи дървени цепеници
 • Дълготрайна жарава
 • Образуване на стабилно легло от жарава
ТОПЛООТДЕЛЯНЕ
 • Силно начално нагряване
 • Бързо изгаряне
 • Равномерна топлина благодарение на изразеното легло от жарава
ОБЛАСТ НА ОПТИМАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 • Кратковременно използване на камината за няколко часа
 • За вечерите пред камината и като допълнение към централното парно отопление

Имате ли още въпроси?
Можете да ни намерите тук.