Качество
от 1904 г.Естествено
гориво.

Ако има нещо, което оказва влияние върху историята на брикетите за камини UNION®, това е времето. Но не само времето, което ви осигуряват брикетите пред камината, отличава тази богата на традиции марка. Всяка традиция изисква време.

Най-добре си запалете уютен огън в камината, поставете няколко брикета за камини UNION®, облегнете се и се отпуснете. Тъй като тази история е започнала преди много време.

Преди 20 милиона годиниСилата на природата с растителен, органичен (минерален) произход.


Рейнският басейн за кафяви въглища – там, където отдавна се добиват брикетите за камини UNION® – преди 20 милиона години изглеждал по съвсем различен начин. Климатът бил субтропичен и влажен, а теренът блатист и покрит с гъста гора. Там, където днес се намира Кьолнската катедрала, по това време стояли други грамади, като мастодонти и секвои.

Някъде по това време започнал процес, който се повтарял постоянно и довел до възникването на кафявите въглища. Растенията и дърветата измрели, след което били разложени на торф в тресавищата и блатата от микроорганизми и с течение на вековете се натрупали като слой от няколкостотин метра. Тези слоеве били залети от вода, покрили се с пясък, речен чакъл и камъни и обраснали отново с растения. И процесът започнал отначало.


Кафявите въглища се получават от уплътняването на торфа.


Тези седиментни слоеве и новата земна маса, натрупани в течение на милиони години вследствие на разместванията на земните маси, наводненията и климатичните промени, упражнявали огромен натиск върху торфените слоеве, който довел до уплътняването им и получаването на кафяви въглища.


Брикетите за камини са концентрирана слънчева енергия.


Веществото, което превръща кафявите въглища в мощен източник на енергия, е така важният за цялата екосистема въглерод. Тъй като кафявите въглища се получават от растителните остатъци, съдържащият се в растенията въглерод от фотосинтезата се консервира в брикетите за камини. В крайна сметка слънчевата енергия отпреди милиони години, която се съдържа в кафявите въглища, а оттам и в брикетите за камини UNION®, ги превръща в ценен източник на енергия.

1790


Когато брикетите все още се наричали „Klütten“.

Още от края на Средновековието в планината Филе между Бон и Кьолн са се добивали кафяви въглища. Наричали ги „торфени разкопки“, тъй като тази запалима земя съдържала видими останки от дървета и растения. Първите конкретни данни за постепенното развитие на торфените разкопки в занаятчийство датират от 1790 г. „Klüttenbäcker“ наричали хората, които смесвали изсушените кафяви въглища с глина и вода и ги сушели на въздух в големи съдове, подобни на саксии, докато не се превърнели в запалими „буци“.

1 март 1877Пресован е първият брикет за камини в Рейнския басейн за добив на кафяви въглища.


Някогашното акционерно дружество „Actiengesellschaft Brühl-Godesberger Verein für Braunkohlenverwerthung“ отначало пуснало в експлоатация две преси за брикети Exter, наречени на откривателя и притежателя на патента за преса за торф, и през 1877 г. произвело първия брикет за камини. Така се положила основата на промишленост, която и до днес оказва голямо влияние върху регионалната икономика.

1900


Учредява се UNION®.

Междувременно в Рейнския басейн за добив на кафяви въглища се установили множество предприятия. Голяма част от многобройните кариерни полета, като например „Донатус“, „Фортуна“ или „Рейнголд“, са известни и до днес. Техническият напредък при багерите за разкривни работи и пресите за брикети, както и нарастващото местно търсене, превърнали производството на брикети за камини в доходен бизнес.

1 април 1904Всички кариери произвеждат брикети UNION
®.

Само още няколко години оставали, докато всички кариери в басейна бъдат присъединени към новата марка. През 1904 г. най-накрая и това се случило. От този момент всички предприятия в Рейнския басейн произвеждали брикети UNION®. Че това решение било правилно, личи от дълголетието на традиционната марка, чиято продукция и до днес се числи към трайните горива за камини.

Търсенето се увеличило с напредването на изграждането на железопътните свързващи отсечки към Рейнския басейн. Нарастването на транспортния капацитет, станалият вече възможен масов транспорт и до голяма степен неизчерпаните залежи от кафяви въглища допринесли за това новият продукт да се утвърди като изгодна алтернатива на каменните въглища.

1945Брикетите UNION® като средство за разплащане и носител на топлина.

Днес само по-старото поколение все още си спомня за тежката зима след войната. По това време ръчна количка, пълна с брикети, е гарантирала топлина. И: „Klütten“ можели да се разменят на черния пазар срещу храни.

 

След 2000 г.Качеството и традицията са неделима част от брикетите UNION
®.

„Традицията е съхранен напредък, напредъкът е продължаваща традиция“ – цитат от Карл Фридрих фон Вайцзекер, умрял на 28.04.2007 г.


Много неща са се променили. Едно нещо не е: качеството.

С течение на времето ландшафтът и басейнът силно са се променили. Междувременно огромни роторни багери са поели уморителната работа, която по-рано е трябвало да бъде вършена на ръка. Въпреки това брикетите за камини UNION® днес се произвеждат толкова бързо, колкото и тогава.


Брикетите за камини UNION все още се произвеждат по традиционния начин.

Производството им, наречено обогатяване, не се е променило от 1904 г. Машините естествено вече се управляват електронно. Но принципът е останал същият: Въглищата се натрошават и се смилат на фин прах. След това въглищата се изсушават, за да се изпари високото съдържание на вода.С до 1000 бара налягане и без допълнителни свързващи вещества изсушените въглища се пресоват в характерната форма с помощта на така наречената преса за екструдиране. С помощта на поансон се отпечатва класическото лого на UNION® като позитив от предната страна на брикета и като негатив от задната му страна.


Назад към природата.

Много изчерпани кариери в Рейнския басейн за добив на кафяви въглища днес отново са едни красиви природни кътчета. Те са залесени или превърнати в изкуствени езера, като например езерото Донатус. И така се затваря един кръг, който ни връща назад към природата.

Всичко просто се нуждае от малко време. Време, което можете да си позволите с брикетите за камини UNION® в уютна атмосфера пред камината.