Брикети за
камини UNION –

естествени – произведени в Германия

БРИКЕТИ ЗА КАМИНИ


Брикетите за камини UNION® от Рейнския басейн за добив на кафяви въглища означават най-висок стандарт за качество още от 1904 г. Оригиналът се разпознава по маркировката UNION®.

Продължително горене
Запалени веднъж, брикетите за камини UNION® продължават да горят много дълго благодарение на високата си калоричност.

100% естествени
Към минералното гориво няма добавени свързващи вещества.

Надеждни
Брикетите за камини горят с постоянно качество, поради което са много ефективни.

Произведени в Германия
Брикетите за камини UNION® се добиват, обогатяват и опаковат в Рейнския басейн.

Позволете

 

си малко

 

почивка от

 

постоянната

 

необходимост

 

да добавяте

 

дърва – с

 

брикетите

 

за камини

 

UNION

Инструкция за запалване –
eто така се прави!

Все
още
тук!