The original
since 1904

 

RHEINBRAUN относно защитата на данните

Бихме искали да Ви благодарим за Вашия интерес към нашата фирма. Защитата на Вашата поверителност е важна за нас и Вие можете да се чувствате сигурни и спокойни винаги когато посещавате нашия уебсайт. За тази цел сме предприели технически и организационни мерки, които да гарантират спазването на съответните закони. По-долу ще разберете каква информация събираме и как боравим с нея.

 

RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH (RHEINBRAUN) носи отговорност за предоставяните предложения и съдържание в този уебсайт.

 

Rheinbraun Brennstoff GmbH

Stüttgenweg 2

D-50935 Köln

Тел. +49 (0)221/480-25172

 

Лични данни

 

Вие решавате еднолично дали искате да ни разкриете тези данни, например при регистрация, заявка за контакт и др. Ние използваме Вашите лични данни основно, за да отговорим на Ваше запитване, да обработим Вашата поръчка или да Ви дадем достъп до конкретна информация или оферти.

 

В рамките на регистрация, заявка за контакт или подобна информация можете доброволно да ни предоставите личните си данни. В тази връзка може да е необходимо предаване на Вашите данни на фирма от концерна. Предаване на Вашите данни на външни за концерна трети страни не се извършва, освен ако молбата Ви или поисканата от Вас услуга/продукт предвижда това изрично. Това ще Ви бъде съобщено на съответното място. Ако желаете това, можете също така да ни предоставите лична информация за приложенията, които са свързани в нашата платформа (например формуляри за контакт или услуги, които изискват създаването на потребителски акаунти). Възможно е за ползването на тези приложения да са валидни условия, които се отклоняват от тази декларация за защита на личните данни. Тогава ще Ви посочим изрично това в контекста на допълнителни клаузи за поверителност. При обработването на лични данни, необходими за изпълнение на договор, по който сте страна, като правно основание служи член 6, ал. 1, буква б) от Общия регламент относно защита на данните (DSGVO). Доколкото вземаме съгласието на засегнатото лице за обработка на лични данни, като правно основание служи чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент относно защита на данните на ЕС (DSGVO).

 

Обща информация

 

Когато осъществявате достъп до нашите уебсайтове или извличате файл, данните за този процес се запазват в регистрационен файл на нашия уеб сървър. Тези данни не са лични. Освен това не можем да проследим кой потребител какви данни е извлякъл. Това означава, че когато потребител осъществи достъп да нашата уебстраница, данните, които Вашият браузър ни предава, автоматично се събират и запазват.

 

Това са:

·името на домейна на уебсайта, откъдето идвате;

·уебсайтовете, които сте посетили в нашето предложение; 

·имената на файловете, които сте извлекли;

·дата и час на извличането;

·името на Вашия доставчик на интернет услуги;

·както и при необходимост версията на операционната система и браузъра на Вашия компютър; 

·името на хоста на компютъра, откъдето се осъществява достъп (IP адрес);

·настройки на езика. 

 

Събирането на тези данни се извършва за осигурителни или статистически цели, както и за оптимизиране на нашия уебсайт. Тези данни не са определени за конкретни лица и не се обединяват с други източници на данни. Данните се запазват 6 месеца и след това се изтриват. Вашите данни не се предават на трети страни. Единствено в отделни случаи, по разпореждане на компетентни държавни органи, може да сме задължени да разкрием лични данни, ако това е необходимо за предотвратяване на опасност, наказателно преследване или по други законоустановени причини.

 

 

IP адреси

 

За да Ви предоставим възможност за анонимно използване на нашите уебсайтове, съзнателно се отказваме да регистрираме IP адреси. Ние псевдонимизираме Вашия IP адрес преди запазването му в нашия регистрационен файл на уеб сървъра по метод, който съответства на законите за защита на данните. Ние използваме псевдонимизираните IP адреси например за идентифициране и противодействие на атаки или за изготвяне на уеб статистика.

 

Уеб анализ и уеб оптимизиране чрез бисквитки и проследяващи пиксели

 

В нашите уебсайтове използваме бисквитки и технологии за проследяване. Те служат за оптимизиране на уебсайта ни, подобряване на услугите ни и маркетингови цели. По-долу сме разяснили технологиите и начините, по които функционират.

 

Когато посетите някой от нашите уебсайтове, ще поставим данни под формата на бисквитки в компютъра Ви, които ще разпознаем автоматично при следващото Ви посещение. Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват в уеб браузъра или уеб браузърът ги запазва в компютърната система на потребителя. Когато даден потребител посети уебсайт, в операционната система на компютъра му може да се запази бисквитка. Тази бисквитка съдържа специфична последователност от знаци, която позволява еднозначна идентификация на браузъра при повторно посещение на уебсайта.

 

Употребата на бисквитки ни помага да Ви предлагаме неограничено използване на уебсайта ни. С тяхна помощ правим Вашето посещение на уебсайта ни възможно най-удобно. Бисквитките ни позволяват например да приспособим даден уебсайт към Вашите интереси или да запазим потребителското Ви име, така че да не се налага да го въвеждате отново при всяко посещение.

 

Освен това поставяме проследяващи пиксели в уебсайта ни. Проследяващите пиксели са малки графични изображения в уебсайтовете, които позволяват записване и анализ на регистрационен файл. При посещение на уебсайта проследяващите пиксели записват информация във файла на бисквитката в браузъра на потребителя. Използването на пиксели ни позволява да Ви показваме целенасочена информация и съдържание.

 

RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH използва бисквитки и пиксели от следните категории:

 

Аналитични бисквитки

 

В нашия уебсайт използваме бисквитки, които позволяват анализ на поведението на сърфиране на потребителите. Аналитичните бисквитки ни дават възможност да анализираме уебсайта, за да можем да измерваме и подобряваме ефективността на страниците ни. В тази връзка използваме бисквитки за така нареченото измерване на обхвата. С помощта на тези бисквитки създаваме статистически профили, които нямат връзка с отделния човек, а само с групи. Те се използват за анализиране на поведението на посетителите и поведението на кликване, както и на демографските характеристики на посетителите на уебсайта. 

 

Google Анализ

 

Обхват на обработването на лични данни

 

В нашия уебсайт използваме услугата за уеб проследяване на фирма Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (наричана по-долу: Google Анализ). В рамките на услугата за уеб проследяване Google Анализ използва бисквитки, които се запазват в компютъра Ви и позволяват анализ на използването на нашия уебсайт и Вашето поведение на сърфиране (така нареченото проследяване). Ние извършваме този анализ въз основа на услугата за проследяване на Google Анализ, за да оптимизираме постоянно интернет предложението си и да го направим по-достъпно. В рамките на използването на нашия уебсайт се предават данни, и по-специално Вашият IP адрес и потребителските Ви дейности, на сървър на фирма Google LLC и се обработват и запазват извън Европейския съюз, например САЩ.

Европейската комисия е установила, че в САЩ може да е налице подходящо ниво на защита на данните, ако организацията, която обработва данните, се подчинява на споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ и по този начин експортът на данни в САЩ е организиран по допустим начин. Чрез активиране на анонимизирането на IP в рамките на кода за проследяване на Google Анализ на този уебсайт Вашият IP адрес се анонимизира от Google Анализ преди предаването. Този уебсайт използва код за проследяване на Google Анализ, който е разширен с оператора gat._anonymizeIp();, за да позволи само анонимизирано регистриране на IP адреси (така нареченото маскиране на IP). 

 

Правно основание за обработването на лични данни

 

Чл. 6, ал.1, буква a) от ОРЗД (съгласие) или в рамките на регистрацията в Google (създаване на акаунт в Google и приемане на прилаганите там декларации за защита на данните), или ако не сте регистрирани в Google, чрез изрично съгласие при отваряне на нашия сайт. 

 

Цел на обработването на данни

 

По наше поръчение Google ще използва тези данни, за да оценява Вашето посещение на този уебсайт, да изготвя отчети за дейностите в уебсайта и да предоставя други услуги за нас, свързани с използването на уебсайта и интернет. В рамките на Google Анализ предаденият от Вашия браузър IP адрес няма да бъде комбиниран с други данни на Google LLC. 

 

Срок на съхранение

 

За осигуряване на уеб проследяването Google ще съхранява съответните данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на заявената уеб услуга. Събирането и съхранението на данните се извършва в анонимизирана форма. Доколкото обаче са лично идентифициращи, данните се изтриват незабавно, ако не попадат под действието на законови задължения за съхранение. Във всеки случай изтриването се извършва след изтичане на задължението за съхранение. 

 

Възможност за възразяване и премахване

 

Можете да предотвратите събирането и предаването на лични данни на Google (и по-специално IP адреса), както и обработването на тези данни от Google, като деактивирате изпълнението на скрипт кода в браузъра, инсталирате програма за блокиране на скриптове (ще намерите такава например на адрес www.noscript.net или www.ghostery.com) в браузъра или активирате настройката „Do Not Track“ на браузъра. Освен това можете да предотвратите събирането от Google на генерираните от бисквитката на Google и свързани с Вашето използване на уебсайта данни (включително IP адреса Ви), както и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате добавката за браузър, налична на следната връзка: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Принципите за сигурност и защита на данните на Google Анализ ще намерите на адрес http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html

Това обработване на горепосочените Ваши данни е необходимо за запазване на законния интерес на RHEINBRAUN и е оправдано от баланса на интересите в полза на RHEINBRAUN. RHEINBRAUN също така има законен интерес да обработва по съответния начин горепосочените Ваши лични данни, и по-конкретно за комуникация на съществена информация за проекти и фирмени дейности чрез функционалното администриране на собствените уебсайтове. Вашият законен интерес, че горепосочените Ваши данни няма да се използват за тази цел, няма преимущество пред този законен интерес на RHEINBRAUN, тъй като RHEINBRAUN използва тези данни в съответствие с описаната цел на обработването и Вие имате възможност да предотвратите запазването на бисквитки. 

 

Бисквитки за социални мрежи

 

Бисквитките за социални мрежи Ви предлагат възможност при нужда да се свързвате директно с акаунта си в социалната мрежа. Те Ви позволяват да споделяте уебсайтове в социалните мрежи и да публикувате коментари.

 

Ние използваме бисквитки също и за така нареченото таргетиране в социалните мрежи. С помощта на бисквитките имаме възможност да обменяме данните чрез използване на така наречената хеш-стойност с доставчик на социални мрежи (като например Google или Facebook), за да Ви се показва персонализирано съдържание в банери и реклами. Не е възможно да бъдете идентифицирани лично нито от нас, нито от нашите доставчици на услуги. Таргетирането, базирано на използване, се извършва в три стъпки: събиране на данни чрез така наречените проследяващи пиксели, съхраняване и обработване на данните в регистрационния файл и накрая използване на тези данни при повторна заявка чрез повторно таргетиране или аналогично повторно таргетиране.

 

Пикселите и бисквитките за социални мрежи се активират и предават данни само когато сте ни дали предварителното си съгласие чрез настройките на задължителния банер за бисквитки. При посещение на нашия уебсайт ще бъдете информирани в нашия банер за бисквитки за използването на бисквитки за социални мрежи и ще Ви бъде поискано съгласие за обработването на свързаните с това лични данни. В него ще има също и препратка към тази информация за защита на данните. Правното основание за обработването на лични данни чрез използване на бисквитки и пиксели за социални мрежи е съответното Ваше одобрение. 

 

Имате право да оттеглите съгласието си, което ще има сила за в бъдеще, по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването, основано на съгласието преди неговото оттегляне. Най-лесно можете да упражните правото си за оттегляне, като поставите съответната бисквитка/пиксел за отказ чрез списъка с бисквитки и пиксели, който можете да изтеглите оттук.

 

Срок на съхранение

 

Предаваните към нас данни чрез бисквитки и пиксели се съхраняват при нас за посочените по-долу срокове след събирането и след това се изтриват автоматично.

 

Срок на съхранение по категории бисквитки 

Аналитични бисквитки – 24 месеца 

Бисквитки за социални мрежи – 3 месеца 

 

 

Деца

 

Децата не може да предоставят лични данни на уебсайтовете на RHEINBRAUN без съгласието на своите родители или настойници. RHEINBRAUN препоръчва на всички родители и настойници да инструктират децата си как безопасно и отговорно да използват личните си данни в интернет. Във всеки случай RHEINBRAUN няма съзнателно да събира лични данни от деца, да ги използва по някакъв начин или неправомерно да ги разкрива на трети лица.

 

Сигурност

 

RHEINBRAUN прилага мерки, за да гарантира сигурността на личните Ви данни. Вашите данни ще бъдат съзнателно защитени от загуба, унищожаване, фалшифициране, манипулация и неоторизиран достъп или неправомерно публично оповестяване.

 

Връзки към други уебсайтове

 

Уебсайтовете на RHEINBRAUN съдържат връзки към други уебсайтове. Като доставчик на нашите уебсайтове ние носим пълната отговорност само за съдържанието на собственото ни присъствие онлайн. От това собствено съдържание трябва да се различава съдържанието, подготвено от други доставчици, за което ние не можем да поемем отговорност и не приемаме тяхното съдържание като свое. Нямаме влияние върху това дали свързаните с нас оператори на уебсайтове спазват приложимите разпоредби за защита на данните. Поради това тази декларация за защита на данните не важи за уебстраници на други доставчици, дори ако са достъпни чрез връзки, посочени на уебстраницата. В тази връзка вижте съответните правила за защита на данните на другия доставчик. Не поемаме отговорност за съдържанието на уебстраниците на трети страни. В случай че забележите нарушение, Ви благодарим за забележката. След проверка ще премахнем връзката, ако е необходимо. 

 

Присъствие на фирмата в социалните мрежи (фен страници във Facebook, Instagram и YouTube)

 

Чрез представяне на фирмата ни и в социалните мрежи искаме да осъществяваме активна комуникация с Вас и да Ви предложим възможността да се информирате по този начин за продуктите и услугите ни. 

 

В тази връзка трябва да посочим, че в рамките на това фирмено присъствие не е изключено да бъдат обработвани лични данни в държави извън Европейския съюз. При определени обстоятелства това може да е свързано с риск от отежнено принудително изпълнение на закона, което представлява риск за отделния потребител. 

 

В случай на посещение на съответното фирмено присъствие по принцип в компютъра Ви се запазват бисквитки. В тях се записват потребителското поведение и интереси. Получените от тях данни по правило се използват за целите на маркетингови проучвания и реклама, при което, в зависимост от потребителското поведение, се показват реклами, които се предполага, че съответстват на интересите на потребителите, т.е. на Вас. 

 

Чрез така наречените аналитични данни (insights) на страниците във Facebook може да се извикват различни категории статистически данни за нас чрез страницата ни във Facebook. Тези статистически данни се генерират и предоставят от Facebook. Като оператор ние нямаме влияние върху тяхното генериране и представяне. Не можем да спрем тази функция, нито да предотвратим генерирането и обработването на данните. За избираем срок и съответно за категориите фенове, абонати, достигнати лица и взаимодействащи лица в нашата страница във Facebook се предоставят следните свързани с нас данни от Facebook: 

Общ брой посещения на страницата, данни за избор на бутона „Харесване“, дейности в страницата, ангажименти, обхвати, гледания на видеоклипове, обхват на публикациите, коментари, споделено съдържание, отговори, процент мъже и жени, произход според държава и град, език, посещения и кликвания в магазина, кликвания върху планировчик на маршрути, кликвания върху телефонни номера. Също така по този начин се предоставят данни за групите във Facebook, свързани с нашата страница във Facebook. Поради постоянното развитие на Facebook се променя наличността и изготвянето на данните, затова Ви препоръчваме да прегледате допълнителни подробности в декларацията за поверителност на Facebook (https://bg-bg.facebook.com/policy.php). Ние използваме тези налични в обобщена форма данни, за да направим по-привлекателни за потребителите нашите предоставени материали и дейности в страницата ни във Facebook. За целта сме се споразумели с Facebook по отношение на отговорните лица за добавката за аналитични данни на страницата. 

 

Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на нашия законен интерес за комуникация с Вас. Освен това е възможно доставчикът на съответната социална мрежа да поиска от Вас съгласие за обработването на Вашите данни. 

 

Ние нямаме влияние върху събираните от доставчика на съответната мрежа данни и процесите за обработване на данни, нито ни е известен пълният обхват на събирането на данни, целите на обработването и сроковете на съхранение. Не разполагаме също и с информация за изтриването на събраните данни от съответния доставчик. Поради това препоръчваме установяването на правата на субекта на данните да става спрямо доставчика, тъй като само той в крайна сметка има директен достъп до събраните данни и може да предприеме съответните мерки и да предостави информация. По тази причина трябва да препратим към доставчика отправените към нас запитвания. 

 

Ако Ви е необходима допълнителна информация относно процесите за обработване на данни, се обърнете директно към доставчика: 

·Facebook

·Instagram

·YouTube

 

Изпращане на бюлетини

 

В нашия уебсайт и чрез вградените фреймове в присъствието ни в социалните мрежи Ви предлагаме възможността да се абонирате за нашите бюлетини. Ако сте се съгласили да получавате съответния бюлетин, ние ще използваме имейл адреса Ви и при нужда Вашите имена за изпращане на (доколкото е възможно индивидуална) информация за RHEINBRAUN. Ние съхраняваме и обработваме тези данни за целите на изпращане на бюлетина.

 

Съдържанието на бюлетина включва информация за RHEINBRAUN. За момента това е:

- За момента няма.

Правното основание за горепосоченото обработване на данни е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6 ал. 1 буква a) от ОРЗД.

 

За да се уверим в липсата на грешки при въвеждане на имейл адреса, използваме така наречения метод за двойно потвърждение: след като въведете имейл адреса си в полето за абониране, ще Ви изпратим връзка за потвърждение. Едва след като щракнете върху тази връзка за потвърждение, Вашият имейл адрес ще бъде записан в нашата програма за изпращане.

 

Можете да оттеглите съгласието за получаване на съответния бюлетин по всяко време, което ще има сила за в бъдеще, например като се отпишете от бюлетина в нашия уебсайт. Връзка към страницата за отписване ще намерите в края на всеки бюлетин. Законосъобразността на обработването на Вашите лични данни до момента на Вашето оттегляне остава незасегната. Вашите лични данни ще бъдат изтрити 6 месеца след Вашето отписване.

 

Ако за изпращането на бюлетини се използва външен обработващ личните данни, той носи договорна отговорност съгласно чл. 28 от ОРЗД.

 

Въпроси и коментари

 

Имате право по всяко време да изискате безплатна информация от нас относно съхраняваните Ваши лични данни и да възразявате срещу обработването или използването на Вашите данни. Освен това можете да предявите правата си за блокиране, изтриване и коригиране на Вашите лични данни при нас. Свържете се с нас на адрес datenschutz@rwe.com, ако имате въпроси относно защитата на данните.

 

Имате правото по всяко време да подадете възражение срещу обработването на Вашите лични данни, което се извършва въз основа на баланс на интересите или на обществен интерес, когато представите основания за това, произтичащи от Вашата специфична ситуация. Това важи също и за профилиране, основаващо се на тази разпоредба.

 

Ако подадете възражение, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако не можем да представим доказателство за неоспорими и убедителни основания за обработването, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или ако обработването не служи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Освен това имате правото да подадете жалба до надзорен орган. Можете свободно да се обръщате по въпроси за защита на личните данни към компетентния надзорен орган на федералния служител за защита на данните и свобода на информацията в Северен Рейн-Вестфалия (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, D-40102 Düsseldorf).

 

Развитието на интернет оказва влияние върху нашата стратегия за защита на личните данни. Промените ще бъдат обявени своевременно на тази страница.

RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH 2018, Кьолн